left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Indeklima

Luftkvaliteten i boligen handler om meget mere end CO2

Luftkvaliteten i boligen handler om meget mere end CO2

Det er ikke kun CO2-koncentrationen, der er essentiel for indeklimaet. Kemisk afgasning fra f.eks. inventar og byggematerialer spiller også en rolle. Et projekt ledet af Teknologisk Institut har undersøgt alternativer til de billige CO2-målere

Del artiklen på

Afbrænding af stearinlys, madlavning, vådrengøring, afgasning fra byggematerialer, maling i forbindelse med renovering eller til hobbybrug og personbelastning. Kilderne til forurening af indeluften er mange, både i kontorer, institutioner og boliger.

I et netop afsluttet projekt, støttet af Grundejernes Investeringsfond (GI), har Nadja Lyng, der er specialist på Teknologisk Institut, arbejdet med at undersøge, om såkaldte TVOC-følere, som kan registrere summen af flygtige organiske forbindelser (VOC'er), kan anvendes til at vurdere luftkvaliteten i boliger, samt om de kan bruges til behovsstyring af mekanisk ventilation.

Ifølge Nadja Lyng er det vigtigt med ny viden på området, da vi skal væk fra den antagelse, at det udelukkende er CO2, der forurener vores indeklima.

- CO2 kan ofte ikke bruges alene til at vurdere luftkvaliteten i rum, hvor mennesker ikke er den primære kilde til forureninger, f.eks. i boliger, forklarer Nadja Lynge.

Reel vurdering af luftkvaliteten er vigtig for vores sundhed
Omdrejningspunktet i projektet har været at teste om de prisbillige TVOC-følere som findes på markedet, kan anvendes til at udføre reelle målinger af VOC'er - og måske på sigt erstatte CO2-følere, som er meget udbredt bl.a. på grund af deres lave pris. CO2-følere bruges ofte til behovsstyring af ventilationsanlæg, fx i kontorer og mødelokaler, eller i en enklere form som en ’alarm’ for, hvornår man bør åbne et vindue og lufte ud, fx i klasselokalet eller børnehaven.

- Det har været spændende at afprøve TVOC-følerne. Vi kan se, at de undersøgte TVOC-følere har vist sig at være i stand til at registrere ændringer i luftens indhold af VOC'er. Samtidig er de fleste følere fremkommet med samme responsmønster, som det pt. mest avancerede måleudstyr til kontinuerte målinger af VOC’er i luften, siger Nadja Lynge.

Det viste sig dog også, at følerne havde visse begrænsninger.

- Vores test viste, at der var store forskelle i, hvordan de forskellige fabrikater af følere reagerede på samme kemiske sammensætning i luften, og på koncentrationer af forskellige VOC’er. Der var også forskel på, hvordan forskellige eksemplarer af følere af samme fabrikat, som jo burde være identisk, reagerer på samme eksponering. Nogle af følerne havde f.eks. en større reaktion på forureninger afgivet fra mennesker end andre, ligesom der var forskel på, hvor stor indflydelse den relative luftfugtighed havde på følernes outputsignal, fortæller Nadja Lyng.

Ifølge Nadja Lyng, er der efterhånden en del leverandører på markedet, som sælger disse ’lavpris-følere’, men der mangler egentlig dokumentation for, hvordan følerne reagerer på forskellige VOC’er.

- Som det er nu, mener vi ikke, at det er muligt at anvende TVOC-følerne til isoleret set at lave en ’sundhedsvurdering’ af luftkvaliteten. Luftkvalitetens påvirkning på helbredet afhænger af, hvilke stoffer, der findes i luften, og ikke kun den samlede mængde. Den oplysning giver TVOC-målingerne ikke. Det er dog tanken, at resultater fra projektet kan medvirke til, på længere sigt, at anvende TVOC-følere i styring af ventilationsanlæg for at sikre en tilfredsstillende luftkvalitet og samtidig reducere energiforbruget, slutter Nadja Lyng.

-aft

Læs mere om Indeklima

3/5 2018