Aktuelle nyheder - Indeklima

Renovering til et bedre indeklimaFoto: Lisbeth Holten.

Renovering til et bedre indeklima

Realdanias nye forsøg med renovering i enfamiliehuse har særligt fokus på de usynlige trusler ved dårligt indeklima

Del artiklen på

Et nyt 1:1-forsøg, 'Sunde Boliger - Renovering', med indeklima-renovering i eksisterende boliger skal vise, hvor meget bedre indeklima beboerne kan få for pengene i et almindeligt renoveringsbudget. Realdania fortsætter dermed indsatsen for at dokumentere, hvordan der i praksis kan skabes et bedre indeklima i landets boliger.

Realdanias datterselskab Realdania By & Byg har allerede et praktisk indeklima-forsøg, Sunde Boliger, i gang i tre nybyggede huse i Holstebro, og ved årsskiftet tages hul på forberedelserne til det nye forsøg, der skal vise, hvordan indeklimaet kan forbedres ved renovering af eksisterende boliger.

Forsøget begynder med køb af tre til fire enfamiliehuse, som repræsenterer typiske boliger fra 1900 og frem til i dag. Boligerne lejes ud med forkøbsret for lejer, og i en periode måles og registreres boligens indeklimatilstand og beboernes adfærd for at kortlægge tilstanden, inden indeklimarenoveringen sættes i gang.

Efter renoveringen måles igen på bygningen, på beboernes adfærd, og samtidig suppleres data med interviews med beboerne for at kunne give fakta og oplevelser videre til andre boligejere, som også vil tænke brugbare indeklimaløsninger ind ved en renovering.

- Det er vores mål at vise, at det er godt for renoveringsbudgettet og ikke mindst for helbredet, at indeklima får større fokus ved renovering. Det bør ikke kun handle om æstetik og energi, men også om beboernes sundhed, og man får meget for pengene, når det indarbejdes fra start, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Af samme grund bliver der også flere fremvisninger, hvor interesserede selv kan se og spørge til, hvordan en renovering med indeklimaforbedring udføres i praksis.
Projektet kan følges fra start til slut på bl.a. Realdanias hjemmeside, og ved afslutning publiceres forskningsresultaterne i en guide med praktiske råd og tips til at få sundere indeklima i hjemmet.

Det usynlige indeklima
Ifølge programchef Lennie Clausen, der er ansvarlig for Realdanias indeklimaprojekter, er det ved renoveringer, man virkelig kan gøre noget for danskernes indeklima:

- Der står i dag over 1,5 mio. parcel- og rækkehuse rundt om i Danmark. Derfor er det i renoveringen af det eksisterende byggeri, vi virkelig kan gøre en forskel med en indeklimaindsats. De nye indeklimaforsøg vil give os en masse viden om konkrete løsninger, som jeg tror vil være af stor interesse for såvel byggebranchen som boligejerne.

Målet er, at flere får øjnene op for, at en indeklimarenovering allerede fra planlægning og budgetlægning bør sætte fokus på indeklimaet, da det er en god investering i navnlig beboernes helbred. Ofte er det oversete forureningskilder, som kan være de farligste for helbredet, der udgør et problem i den ældre boligmasse. Projektet skal vise, at der kan opnås væsentlige og store sundhedsforbedringer, når en renovering også indarbejder indeklima. Forsøget dokumenteres, og den ny viden omsættes bl.a. i praktiske vejled-ninger til byggebranchen og boligejere.

- Talrige uafhængige studier viser, at der i forbindelse med de vigtige betingelser for et godt indeklima, luft, lys og lyd er en række usynlige farer for helbredet, som i sagens natur er svære at registrere som beboer, siger arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Jørgen Søndermark, og tilføjer:

- For lufts vedkommende er det f.eks. den usynlige partikel-, afgasnings- og C02-forurening, der kan være meget skadelig. Når det kommer til lys, er det et problem, hvis der ikke er ordentligt dagslys, da det påviseligt påvirker hjernen i negativ retning. Endelig er lydkvalitet inden døre et overhørt problem, fordi påvirkningen ved dårlig akustisk kommer snigende, men alligevel forårsager en stresstilstand.

-kj

Læs mere om Indeklima

22/12 2017
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Fugttekniske løsninger
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening