Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Nyudviklede rør og brønde testes i aggressivt spildevandsmiljøI alt ca. 900 meter rør fordelt over 4 rørstrækninger og 18 brønde bliver etableret i 5 kommuner for at teste holdbarheden. Dertil kommer etablering af 18 brønde i beton.

Nyudviklede rør og brønde testes i aggressivt spildevandsmiljø

Vores kloaknet nedbrydes af svovlbrinte. Nyudviklede spildevandsrør og brønde i beton med øget modstandsdygtighed overfor svovlbrintekorrosion testes nu i fuldskala

Del artiklen på

Nyudviklede spildevandsrør og brønde er klar til at vise, at de har øget holdbarhed i aggressive spildevandsmiljøer med høje koncentrationer af svovlbrinte. I alt vil ca. 900 meter rør fordelt over 4 rørstrækninger og 18 brønde blive etableret som forsøg i Aalborg-, Jammerbugt-, Fredericia-, Hedensted- og Esbjerg Kommuner.

De nye rør og brønde er udviklet i et projektsamarbejde mellem Teknologisk Institut, RC Beton samt en række forsyningsselskaber. Projektpartnerne har videreudviklet materialesammensætninger og optimeret produktionsbetingelser for udvalgte rør- og brøndtyper og er nu klar til at teste resultatet i fuldskala.

Katja Udbye Christensen fra Teknologisk Institut er projektleder og hun glæder sig til at se resultatet af projektgruppens anstrengelser udfolde sig i deres rette miljø.

- Etableringen af fuldskalaforsøgsstrækningerne på i alt ca. 900 meter samt de 18 brønde er kulminationen på vores projekt. Siden 2016 har vi arbejdet intenst med produktoptimering i vores laboratorium, hvor vi bl.a. har udført syretests til simulering af det aggressive miljø der findes i nogle spildevandsrør og efterfølgende undersøgt, hvordan de forskellige betonsammensætningers mikrostruktur er påvirket, udtaler Katja Udbye Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet...
Teknologisk Institut har siden 2016 udført produktoptimering i laboratoriet. Nu testes de nye rør og brønde af på særligt udvalgte forsøgsstrækninger.

Nødvendig løsning på velkendt udfordring
Det er en kendt udfordring, at aggressive miljøer i nogle rørstrækninger kan forårsage korrosion af betonrør og -brønde i afløbssystemer og udfordringen bliver opfattet som meget væsentlig af flere af landets forsyningsselskaber.

For både Katja Udbye Christensen og resten af projektteamet er der ingen tvivl om, at projektet er vigtigt, hvis det skal lykkes at løse de udfordringer som forsyningsselskaberne står overfor.

Med i projektet er Olav Bennike, Civilingeniør hos Aalborg Kloak, og han understreger behovet for, at der findes en løsning på den alvorlige nedbrydning af betonrørene.

- Vi er nødt til at få løst problemerne med svovlbrintekorrosion i kloaknettet. Det er et alvorligt problem, som reducerer rørenes levetid betragteligt. Et problem som kun bliver større, som følge af det øgede pres på spildevandsledninger forårsaget af en øget centralisering af rensning af spildevand, samt separering af kloaknettet, siger Olav Bennike fra Aalborg Kloak.

Nedgravningsarbejdet er sat i gang i efteråret 2018 og alle forsøgsstrækninger og brønde vil være etableret i foråret 2019. Der er desuden udarbejdet en monitoreringsplan for forsøgsstrækningerne for de kommende år, for at sikre, at rør og brøndes tilstand løbende bliver både fulgt og dokumenteret.

-losLæs mere om Kloak & afvanding

17/12 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.