Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Specialdræn på ret pladsLundgaard og Tranbjergs multifunktionsplads på Kvæsthusmolen har form af et stort, fleksibelt rum, der kan anvendes til mange forskellige funktioner.

Specialdræn på ret plads

Anlægsprojekter og byggeri i maritime miljøer afdækker stigende behov for linjedræn. Det udfordrer arkitekterne til at designe projektspecifikke mønstre, bl.a. på Kvæsthusmolen i København

Del artiklen på

Designede linjedræn er landskabsarkitektens nye redskab til at skabe helhed i en opgave. På den nye Kvæsthusmolen i Københavns Havn er hammer og linjedræn udført i støbejern, som står ubehandlet med råt look.

Her har landskabsarkitekt Julie Kierkegaard udviklet et Dot-motiv med inspiration fra New Yorks fortove. På hammeren er Dot’erne i positiv, mens ristene på linjedrænet er designet negativt i et modsvarende hulmønster.

Julie Kierkegaard fik for to år siden opgaven med at virkeliggøre Lundgaard & Tranbergs konceptuelle ide for det 200 meter lange og 50 meter brede område. Der er tale om en multifunktionsplads i form af et stort, fleksibelt rum, der kan anvendes til mange forskellige funktioner.

Særlig Kvæsthusrende
Julie Kirkegaards udfordring var forene ideen om den flade plads med en realiserbar løsning. Afvanding af den store plads var et af de praktiske problemer.

Naturlig afvanding ville kræve et fald på 40-50 cm fra midten ud til siderne, men så ville pladsen ikke fremstå flad. Skuespilhusets facade ville ligeledes mødes med pladsen på en uhensigtsmæssig måde. Løsningen blev at lægge linjedræn på tværs af molen med otte meters mellemrum.

- Vi ønskede noget unikt til pladsen. Hovedentreprenør på anlægsarbejdet, Aarsleff valgte Aco efter dialog med forskellige leverandører. Aco’s Freestyle linjedræn åbnede for de nye designtanker til den rigtige pris. Sammen med Acoarbejdede vi på at udvikle en løsning, der kunne opfylde de specifikke krav, og et Dot-mønster til risten på linjedrænet. Aco beregnede hullernes størrelse i forhold til afvanding, og sammen designede vi et mønster, der går op.

Resultatet er Kvæsthusrenden, som jeg forventer, vi kan anvende mange steder, forklarer Julie Kirkegaard.


Arkitekt Julie Kirkegaard og Aco's arbejde med at designe og udvikle linjedræn til projektet har resulteret i ”Kvæsthusrenden”.

Stigende behov for linjedræn
Seniorrådgiver Max Bülow Nielsen fra Aco Nordic forklarer, at selve Aco-renden er specialudviklet til at arbejde sammen med betonens bevægelser.

- Linjedrænet er placeret mellem store betonplader, og vi ønskede, at dilatationsfugen skulle ligge op ad linjedrænet. Ikke som normalt ude i betonpladerne væk fra linjedrænet. Samlet er der lagt mere end 1.500 meter linjedræn.

- Behovet for linjedræn er stærkt stigende, og den frihed, vi kan tilbyde til at designe ristene, går godt i spænd med arkitekternes ønske om at tænke nyt, skabe helhed og skabe byliv. Vi syntes, det er spændende, når arkitekter tegner specifikke løsninger, og lader risten blive en del af designet. De bryder med de kendte linjedræn, og giver brugerne en følelse af fornyelse, siger Max Bülow Nielsen og påpeger, at Aco Freestyle kun er marginalt dyrere end standardløsningen, men hæver kvaliteten af byrummet markant.

Entreprenøren er tryg
- Rist og render er udviklet til dette projekt, og en sådan proces tager tid. 4-5 måneder fra design til leverance, forklarer projektchef Ulrik Andreasen fra entreprenøren på Kvæsthusmolen, Aarsleff.

- Det skal man have respekt for. Aco har lagt et stort arbejde i at opfylde vores specifikationer. I sidste ende er det vores ansvar, at linjedrænet er i orden, og vi er helt trygge ved udførelsen, tilføjer han.

Kvæsthusrenden og risten er certificeret til belastningsklasse 400kN/D400. Til projektet er den leveret ubehandlet, men kan også leveres sort coated. Aco har også udviklet en lavprofil afvandingsrende med 120 mm dybde, som er lagt, hvor underliggende installationer ikke tillader den normale indbygningsdybde.

Julie Kierkegaard har tidligere tegnet riste til Aco’s render. Hun tegnede den første Aco Freestyle til KUA2 (Københavns Universitet Amager), som fik navnet ”Den løbende hund”. Risten har et fortløbende mønster inspireret af mæanderbortene i det gamle Grækenland. Den er også anvendt på KUA3 og til Copenhagen Arena CPHX.

-cmn


Det er Aarsleff, der står for anlægsarbejderne omkring multifunktionspladsen ved skuespilhuset på Kvæsthusmolen i Københavns Havn.

Læs mere om Kloak & afvanding

27/11 2015
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.