Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Tv-inspektioner af kloaknettet bør indlæses digitaltTv-inspektioner skal udføres efter nøjagtige intervaller og indlæses, lagres, struktureres og analyseres.

Tv-inspektioner af kloaknettet bør indlæses digitalt

Forsyningsselskaberne indlæser al tv-inspektion i digitale databaser, men kommunerne følger ikke med udviklingen. Det er et problem, lyder det fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning

Del artiklen på

Kommunerne ejer og har vedligeholdelsesansvaret for et ganske omfattende kloaknet inde på alle de kommunale matrikler, så det er helt essentielt, at kommunerne begynder at bruge nogle af de mange muligheder for at indlæse digitalt.

Det manglende overblik over tilstanden af kommunernes interne kloaknet koster nemlig samfundet ekstra udgifter hvert år, advarer Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

Hos forsyningsselskabet Vandcenter Syd i Odense klassificerer de ledningsnettet efter kategorierne A, B og C, hvor A er de absolut vigtigste, der under ingen omstændigheder må bryde sammen. Al tv-inspektion udføres efter nøjagtige intervaller og indlæses, lagres, struktureres, analyseres og præsenteres i Vandcenter Syds GIS-databaser.

- GIS-databaserne er grundlaget for alt, hvad vi foretager os i forbindelse med kloaknettet. Det giver os det samlede overblik, så vi altid har styr på den forebyggende vedligeholdelse, der sikrer, at kloaknettet altid er intakt. Derfor bruger vi også kun tv-inspektionsfirmaer, der er medlemmer af DTVK, fordi vi er sikre på kvaliteten og fordi data kan indlæses digitalt i XML-formatet, siger Per Hallager, projektchef ved Vandcenter Syd i Odense.

Har ekspertisen
Lige præcis den tilgang som forsyningsselskaberne har, efterlyser formanden for tv-inspektionsgruppen under DTVK, Claus Vangsager, også hos kommunerne. Der er ifølge ham rigtig mange muligheder for kommunerne for at få tv-inspektionsdata indlæst på en nem og overskuelig måde.

- Der findes i dag mange GIS-applikationer på markedet, som også er standardiseret i forhold til Dandas-format og XML. Kommunerne kunne måske med fordel betale deres forsyningsselskab for at ’hoste’ kommunens kloakdata, idet forsyningerne jo i forvejen har både ekspertisen og en dedikeret GIS-database, siger Claus Vangsager.

Leverer præcise inspektioner
Han understreger, at renoveringen af kloakker ofte sker med udgangspunkt i tv-inspektionen, som derved er hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen. Derfor er det ekstremt vigtigt at levere præcise inspektioner og efter ensartede standarder. Standarder som både rådgivere og de udførende entreprenører kan arbejde videre med.

- Når mange kommuner ikke indlæser og registrerer tv-inspektionen, så kan de jo ikke bruge den efterfølgende til at inddele kloakrørene i et Funktionsindeks, hvor de får faktuelt klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år.

- Det kommunerne for alt i verden skal undgå er, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ude af funktion i en periode, forklarer Claus Vangsager.

Ifølge formanden er det altså ikke nok bare at køre en almindelig tv-inspektion. Det skal være underlagt de samme standarder, som når DTVK firmaer udfører tv-inspektion for forsyningsselskaberne.

Et godt sted at begynde er med den nye rottebekendtgørelse, der påbyder private, regionale og statslige skoler, plejehjem, hospitaler m.fl. at få opsat rottespærre og samtidig tjekket kloakkens tilstand opstrøms via inspektion.

-losLæs mere om Kloak & afvanding

4/10 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.