Aktuelle nyheder - Maling

Malerarbejde blev slagtet i BoligJobordning til fordel for tyverisikring Torsten Schack Pedersen (V). (Foto:Steen Brogaard)

Malerarbejde blev slagtet i BoligJobordning til fordel for tyverisikring

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, mener, at BoligJobordningen er et godt redskab for mange danskere, og at den skal bevares efter valget. Det fremgår af en række svar til Danske Malermestre

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Flere erhvervsordførere har svaret på en række spørgsmål fra Danske Malermestre i forbindelse med folketingsvalget, og Venstres ordfører, Torsten Schack Pedersen, lægger ikke skjul på, at BoligJobordsningen bør videreføres. Til gengæld er han ikke indstillet på at den skal gælde for indvendigt malerarbejde.

- En af goderne ved BoligJobordningen er også, at det reducerer sort arbejde. Den har aldrig været permanent, men Venstre genindførte ordningen straks efter valget i 2015, og med Finansloven for 2018 gjorde vi ordningen permanent, så danskerne kan få fradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet, mener venstrepolitikeren.

Venstre ønsker svensk model for BoligJobordning
Han erkender dog samtidig, at der med permanentgørelsen af BoligJobordningen har betydet ændringer:

- Der er visse ydelser, som udgår heriblandt indvendigt malerarbejde. Derimod har vi gjort plads til et fradrag for installation af tyverialarmer. Vi har konkluderet, at en følelse af tryghed i ens hjem, er af stor betydning for danskerne. Venstre ville gerne have haft en BoligJobordning, der i højere grad minder om den svenske model, og med højere fradrag, men det kunne ikke lade sig gøre i denne omgang, skriver Torsten Schack Pedersen..

Venstre vil også være med til at forbedre ordningen, men han peger på, at det kræver  finansiering. Venstre er i øvrigt  åben for idéen om, at den enkelte skal have større muligheder til at vælge, hvad fradraget skal bruges til

Undlod ændring af Udbudsloven
Han slår også fast, at et forslag om ændring af Tilbudsloven indgik i den tidligere V-regerings 2025-plan i efteråret 2016.

Der lagde man op til at fjerne en række konkurrencebegrænsende elementer og i stedet indføre et enklere regelsæt, der i dag gælder for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser i henhold til Udbudsloven:

- Det var hensigten at skabe en bedre konkurrence og forenkle reglerne. Vi ville skabe bedre vilkår for SMV’erne. Vi er dog blevet bevidste om, at det ville føre til øgede omkostningerne for virksomhederne ved udbud, når flere virksomheder deltager. Initiativet er derfor ikke blevet gennemført...

Skal konkurrere på lige fod
Danske Malermestre peger på, at der er mange problemer med sort - og illegalt arbejde i byggeriet, og at det presser de mange, lovlydige virksomheder, når der ikke konkurreres på lige vilkår:

- Alle virksomheder skal have mulighed for at konkurrere på lige fod. Vi vil tage vores tørn for at komme sort og illegalt arbejde i byggeriet til livs. Sager om moms- og skattesvindel, hvidvask, social dumping og lignende skal være fortid. Det er derfor meget vigtigt, at vi har en effektiv indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Her er den fælles myndighedsindsats mellem SKAT, Arbejdstilsynet og Politiet et effektivt redskab. Vi kan også se, at den har givet resultater og været med til at få fat i virksomheder, der ikke overholder reglerne, lyder budskabet fra Venstres ordfører.

Styrk indsatsen mod sort arbejde
Han understreger, at Venstre vil fortsætte indsatserne mod sort arbejde og styrke dem, hvor det er nødvendigt:

- Venstre vil sikrer fair konkurrencevilkår ved at bekæmpe svindel med effektive midler. Det kan ikke passe, at dygtige og lovlydige virksomheder taber ordrer, fordi den næste virksomhed ikke vil bidrage til den fælles kasse. Det er også derfor, at Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen har igangsat et samarbejde, hvor de hver især gør hinanden opmærksomme på mistænkeligt forhold, eksempelvis ude på landets byggepladser...

Trælse og unødvendige byrder
Han er også fuld af forståelse for, at ikke mindst de små – og mellemstore virksomheder er godt og grundigt trætte af EU’s Databeskyttelsespakke:

- Jeg ved, at det er vanskeligt for mange virksomheder at finde hoved og hale i de pågældende krav. Venstre mener ikke, at virksomheder skal opleve trælse og unødvendige byrder. Datatilsynet og Justitsministeriet skal uddybe vejledningerne, der gør sig gældende for GDPR-reglerne, for lovgivningen skal selvfølgelig ikke arbejde imod danske virksomheder. Vi vil også nødigt se, at virksomheder i Danmark overimplementerer EU-regler og derved står svagere konkurrencemæssigt, mener Torsten Schack Pedersen.

Venstre holder fast i to G-dage
Sidst, men ikke mindst, er der spørgsmålet om de to G-dage, som alle medarbejdere er berettiget til i forbindelse med fratrædelse.

Venstre indgik i 2015 en aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om to G-dage for alle typer af ansættelser, der er omfattet af de gældende regler for G-dage:

- Vi lavede aftale, fordi udfasningen af G-dage for korttidsansættelser ville kunne tilskynde til korte ansættelser og gøre afskedigelser billigere for virksomheder med løst tilknyttede medarbejdere. Dagpengekommissionen anbefalede, at afskaffelsen af G-dage for korttidsansættelser, som oprindeligt blev aftalt i 2014, rulles tilbage, så reglerne for G-dage for alle typer af ansættelser ensartes. Vi lyttede vi til Dagpengekommissionens anbefaling. Venstre står ved den dagpengeaftale, vi lavede, og vi står derfor også ved, at antallet af G-dage er to dage for alle typer ansættelser, slutter Torsten Schack Pedersen.

Læs mere om Maling

14/5 2019
Industriel malingKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingMalingSnavsspray Eco venlig systemTekniske produkterTilføj dit firma her.
Send en mail.