scroll
Kyniske kriminelle arbejdsgivere undergraver det danske samfund

Kyniske kriminelle arbejdsgivere undergraver det danske samfund

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet skal samarbejde i et nyt team, som specialiserer sig i de grove og komplicerede sager

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Samme dag, som en voldgift kendte entreprenøren på den nye Storstrømsbro skyldig i underbetaling af 160 medarbejdere, præsenterede beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) et nyt udspil i kampen mod social dumping og anvendelse af illegal arbejdskraft..

Det er Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet, der skal samarbejde i et nyt tværgående indsatsteam, som specialiserer sig i de grove og komplicerede sager:

- Myndighederne har behov for at tage nye værktøjer i brug i forhold til sager om social dumping, som bliver stadig mere komplicerede, siger ministeren blandt andet.

Komplicerede sager
Indsatsteamet skal have fokus på de grove og komplicerede sager. Det kan eksempelvis være udenlandske virksomheder, der gentagne gange begår grove overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, snyder med moms/skat og bruger illegal arbejdskraft.

- Det er aldeles uacceptabelt og skader fællesskabet, at enkelte virksomheder bevidst forsøger at omgå reglerne, siger beskæftigelsesministeren

Kontrolindsats virker
Skatteminister Jeppe Bruus (S) understreger, at kontrolindsatsen virker, og han ser frem til, at medarbejdere fra Skattestyrelsen sammen med politiet og Arbejdstilsynet er med til at sikre, at flere udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder danske regler på skatte- og afgiftsområdet.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) slår fast, at det undergraver det danske samfund, ’når kyniske kriminelle snyder statskassen for store beløb, mens andre mennesker går på arbejde, tjener en ærlig løn og betaler deres skat’.

Anvende ny viden
Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet skal løbende koordinere og følge op på fælles aktioner og anvende ny viden om udviklingen i arbejdslivskriminalitet, social dumping og brug af illegal arbejdskraft.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, ligesom de kontrollerer, om de udenlandske medarbejdere har de fornødne arbejds- eller opholdstilladelser.

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked er øget betydeligt over årene.

11/4 2024