Aktuelle nyheder - Værktøj & arbejdstøj

Værktøjsproducent vil være klimaneutralPå det nordiske hovedkontor i Stenkullen producerer et solcelleanlæg allerede grøn strøm, og ambitionen er at blive en af koncernens første klimaneutrale salgsvirksomheder.

Værktøjsproducent vil være klimaneutral

Med sin nye klimastrategi planlægger Stihl samtidig at øge energieffektiviteten med mindst 40 % frem til 2030

Del artiklen på

Stihl, der udvikler og fremstiller værktøj til bl.a. byggebranchen, arbejder globalt på at eliminere sit globale CO2-aftryk. Virksomheden har fastlagt en plan med tiltag, som skal beskytte klimaet på kort, mellemlangt og langt sigt. Der er fokus på direkte og indirekte CO2-udledning, og fremover regner man med, at hele strømforbruget vil kunne dækkes med 100 % grøn strøm. CO2-udledning, som ikke kan undgås på kort sigt, vil blive klimakompenseret via støtte til projekter med den internationalt anerkendte og uafhængige mærkning, Gold Standard.

På længere sigt skal udledningen reduceres via bæredygtige energieffektivitetstiltag, og en kraftig øgning af egenproduceret grøn energi skal medføre mindsket kompensation.

- Som familieejet virksomhed og engagerede i bæredygtighedsspørgsmål er vi hos Stihl også bevidste om vores miljøansvar. Vi er fast besluttet på, at Parisaftalens mål skal nås – at den globale temperaturstigning skal holdes på under 2 grader. Et mål, som vi vil bidrage til via vores klimastrategi og supplerende klimabeskyttende aktiviteter, siger Dr. Michael Prochaska, som er bestyrelsesmedlem for HR og juridisk afdeling, hvis ansvarsområder i Stihl inkluderer bæredygtighed.

De første til at implementere klimastrategien er Stihl Tyskland, som genererer mest CO2-udledning i koncernen. I 2022 følger de øvrige produktionsanlæg i Østrig, Schweiz, Kina, USA, Brasilien og Filippinerne. Salgsvirksomheder rundt om i verden vil ligesom den i Sverige blive integreret løbende i perioden 2023 til 2028. Stihl undersøger også muligheden for reduceret udledning fra andre dele af leverandørkæden, som ligger uden for virksomhedens faktiske aktivitetsområde.

Godt på vej i Norden
På Stihl Nordens hovedkontor i Stenkullen uden for Göteborg har man store ambitioner, og det er virksomhedens mål at blive en af de første klimaneutrale salgsvirksomheder i koncernen. Ifm. en udvidelse i 2019 blev der installeret omkring 1500 m2 solpaneler, og man er nu i færd med at kortlægge behovet og forudsætningerne for at tage næste skridt hen imod klimaneutralitet.

- Det er en selvfølge at gøre, hvad vi kan, for at bidrage til bæredygtighedsmålene. Vi sigter højt, og vi ved, hvad vi vil opnå, og analyserer nu, hvilke tiltag der er påkrævet. Vi er allerede et godt stykke på vej takket være solcelleanlægget. Ud over at vi i høj grad producerer vores egen, fossilfri energi, gør vi det også muligt for andre at vælge et mere klimavenligt alternativ. Nu er det tid til næste fase af vores bæredygtighedsarbejde, siger Kjell Svensson, der er adm. direktør for Stihl Norden.

Solcelleanlægget i Stenkullen producerer omkring 50 % af virksomhedens behov, og al overskydende energi sælges videre som grøn strøm i kommunen. Det første år bidrog anlægget med ca. 65.000 kWh grøn strøm til andre i kommunen.

Om klimastrategien
- Fremover vil Stihl Tyskland kun bruge grøn strøm, dvs. strøm fra fornyelige kilder. Det betyder, at der er muligt at reducere energirelateret CO2-udledning fra de tyske fabrikker med omkring 50 %.

- I 2030 skal energieffektiviteten være øget med mindst 40 % sammenlignet med 2019. Stihl vil også øge sin egen produktion af grøn energi f.eks. ved at øge antallet af solpaneler.

- Strategien handler om i størst mulige omfang at varetage ressourcerne i vores fremstillingsprocesser – effektiv brug af materialer, spare på vand, el og varme samt designe bygninger og områder med fokus på bæredygtighed. Det er grundsøjlerne i vores strategi. Vi vil nu intensivere indsatsen og gøre vores yderste for at udnytte de kommende muligheder, siger Martin Schwarz, der er bestyrelsesmedlem for forretningsområdet produktion og materialer.

- Generelt tror Stihl på at mindske udledningen frem for at klimakompensere. Ved uundgåelig udledning – f.eks. fra forbrændingsprocesser eller elektricitet i lande, hvor der kun findes begrænset eller ingen adgang til grøn strøm – kan kompensation være en hjælp. Stihl støtter et Gold Standard-certificeret klimabeskyttelsesprojekt i Rwanda, hvor lokalbefolkningen er nødt til at koge vand over åben ild for at få drikkevand. Projektet finansierer renovering af drikkevandsborehuller og indførelse af effektive kogeplader. Det giver mennesker adgang til rent drikkevand, hvilket er en vigtig del af arbejdet med at mindske sygdom og fremme personlig hygiejne. Desuden mindskes CO2-udledningen, samtidig med at de lokale skove og biodiversiteten bevares.

-kj

Læs mere om Værktøj & arbejdstøj

11/12 2020
Arbejdstøj VærktøjAkku værktøjÅndedrætsværnArbejdshandskerBefæstigelseBeskyttelsesdragterEl værktøjFaldsikringHovedværnIndustriel malingIndustristøvsugereIsoleringsholderKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingMaterielopbevaringRustfri skruerSikkerhedSkruerSnavsspray Eco venlig systemStål skruerTekniske produkterTyverimærkning værktøjVærktøjskasserVærktøjsmaskinerTilføj dit firma her.
Send en mail.