left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Brændeovne

Ingen beskatning eller forbud mod brændeovne

Ingen beskatning eller forbud mod brændeovne

Regeringen vil i stedet skabe dels incitamenter til at udskifte gamle brændeovne og dels stille krav om lukning eller udskiftning af gamle brændeovne ved ejerskifte af boliger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringens klimaplan indeholder ikke de store nyheder for byggebranchen, bortset fra et initiativ der skal sikre mindre partikelforurening fra de omkring 750.000 brændeovne i de danske hjem.

Luftforurening fra danske brændeovne udgør ifølge regeringen cirka 2/3 af det samlede danske bidrag til partikelforureningen, og er årsag til omkring 400 for tidlige dødsfald årligt. Dertil kommer lokale røggener i specielt by- og villaområder.

To initiativer
I takt med at gamle brændeovne udskiftes med nye, falder partikelforureningen. For at sætte skub i den udvikling vil regeringen dels igangsætter regeringen to nye initiativer:

- Udskiftning af ældre brændeovne ved ejerskifte.

- Skrotningsordning for ældre brændeovne.

Når en ejendom skifter ejer, skal de ældste og mest forurenende brændeovne fra før 2000 valgfrit enten udskiftes til en ny ovn med mindre partikelforurening eller ildstedet lukkes. Visse typer af ovne, som eksempelvis kakkelovne og antikke ovne, undtages ordningen. Initiativet foreslås at træde i kraft fra 2020.

International forpligtelse
Der afsættes en pulje på 46 millioner kroner til en midlertidig skrotningsordning. Der gives et tilskud på cirka 2.000 kroner til brændeovnsejere med de allerældste brændeovne, som skrotter deres gamle brændeovn fra før 1991. Ordningen forventes at køre fra primo 2019.

I regeringens klimaplan gøres der opmærksom på, at gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som en ny brændeovn og har en dårligere brændeøkonomi.

Danmark er internationalt forpligtet til sammenlignet med 2005 at reducere partikeludledningen med 33 procent i 2020 og 55 procent i 2030.

Siden 2008 har der været miljøkrav til nyinstallerede brændeovne og andre fyringsanlæg, der ifølge regeringen har givet en positiv miljøeffekt.


Læs mere om Brændeovne

9/10 2018