left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Brændeovne

Miljøministeren efterlyser effektive partikelfiltreMiljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ser positivt på muligheden for effektive partikelfiltre til brændeovne

Miljøministeren efterlyser effektive partikelfiltre

Der er ikke effektive partikelfiltre til brændeovne til en tilstrækkeligt lav pris, og som kan reducere partikeludledningen væsentligt

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der har fra flere sider været peget på muligheden af at benytte effektive luftfilterløsninger for at begrænse udslippet af partikler fra brændeovne, og ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er det et område, hvor han ser et stort potentiale – også for eksport:

- Miljøstyrelsen følger løbende udviklingen af teknologiske løsninger til reduktion af partikelforureningen, herunder fra brændeovne. Hidtil har der ikke, så vidt Miljøstyrelsen er orienteret om, været udviklet effektive partikelfiltre til brændeovne til en tilstrækkeligt lav pris, og som kan reducere partikeludledningen væsentligt, oplyser ministeren til Folketingets Miljøudvalg.

Veldokumenteret viden
Ifølge Esben Lunde Larsen er Miljøstyrelsen bekendt med, at enkelte danske producenter arbejder på at udvikle effektive filtre, herunder virksomheden PHX Innovation, der tidligere er blevet støttet med midler fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

- Viden om helbredseffekter fra udendørs luftforurening med fine partikler (PM2,5) er veldokumenteret i en lang række danske og internationale studier igennem de sidste 25 år, mens eventuelle helbredseffekter af ultra fine partikler (PM 0,1) ikke er tilsvarende dokumenteret. Derfor skal filterets effekt ikke mindst bedømmes på effekten i forhold til at reducere de fine partikler (PM2,5), fortsætter ministeren.

Reducerer ultra fine partikler
Han noterer videre, at et filter med indbygget røgsuger har en god effekt i forhold til at reducere ultrafine partikler (PM0,1), men effekten på de fine partikler (PM2,5) fremgår ikke af det udleverede materiale i forbindelse med en modtagelse af deputation fra Miljø og Medier.
Her henvises kun til effekten af en røgsuger, der allerede er på markedet, hvor udgangspunktet er en reduktion på op til 20 procent af de fine partikler (PM2,5).

Læs mere om Brændeovne

18/12 2017