bygma
bygma
scroll
200.000 tons træ kan genbruges - men det sker ikke
Der er mange konkurrerende anvendelser af træ, fx byggematerialer, energi, papir, møbler og at genbrug og genanvendelse er vigtig for at opnå en effektiv ressourceudnyttelse.

200.000 tons træ kan genbruges - men det sker ikke

I 2014 vurderede Miljøstyrelsen at der i Danmark er mindst 200.000 tons træaffald, som kunne - men ikke bliver genanvendt. Så nu tager en arbejdsgruppe under netværk for højhuse i træ udfordringen op

Innovationsnetværket InnoBYG faciliterer en arbejdsgruppe under Netværk for højhuse i træ, som ledes af Teknologisk Institut. Et af de emner, som netværksgruppen beskæftiger sig med er Design for Disassembly (DfD), og formålet er at understøtte udviklingen og de fordele træ har som materiale, når vi taler cirkulær økonomi.

- Design for Disassembly (DfD) er et begreb der dækker over at designe produkter så de enkelte dele efter endt brug kan adskilles igen for at lette affaldshåndteringen og forøge mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialer. Det stigende politiske og samfundsmæssige fokus på cirkulær økonomi forudsætter genanvendelse af materialer for at lette presset på jordens ressourcer. DfD er derfor et centralt begreb for hele den cirkulære økonomi, forklarer Peder Fynholm, leder af netværksgruppen om træ i InnoBYG og specialist i træ på Teknologisk Institut.

Fornybare materialer skal også cirkuleres
At træ har nogle klare fordele, når det handler om DfD, er Peder Fynholm ikke i tvivl om og målet med netværksgruppen er bl.a. at gøre træ til et naturligt valg, også når der bygges i højden i Danmark. Derudover har netværket nedsat flere arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige konkrete emner og problemstillinger i forhold til fleretagers træbyggerier. Deriblandt en arbejdsgruppe, der arbejder med ’Design for Disassembly’.

- Som byggemateriale har træ utroligt gode forudsætninger for genanvendelse. Træ bliver ikke støbt eller svejset på byggepladsen, men samles ofte med søm, skruer og beslag. Er samlingerne udført med lidt omtanke, kan de adskilles igen. Hvis adskillelse ikke er mulig kan træemner med enkle værktøjer afkortes, så rene genanvendelige fraktioner er tilgængelige. Det er her, DfD kommer ind i billedet. Hvis byggeriet i højere grad er designet til adskillelse, kan andelen af genanvendelse af træ i byggeriet forhåbentlig stige, og det uudnyttede potentiale som Miljøstyrelsens rapport viste, kan blive indfriet, siger Peder Fynholm og fortsætter.

- Selv om træ er et fornybart materiale så giver genbrug og genanvendelse rigtig god mening. Træ er et fantastisk materiale, der fra naturens side 'fremstilles' ud fra råmaterialerne vand og CO2. CO2 tages fra atmosfæren, og træ modvirker derfor drivhuseffekten, når det gror. Efter fremstilling kan træet enten anvendes til byggematerialer eller andre produkter, hvorved CO2 lagres, eller træet kan anvendes som CO2-neutral energikilde ved forbrænding, forklarer Peder Fynholm og understreger, at der er mange konkurrerende anvendelser af træ, fx byggematerialer, energi, papir, møbler og at genbrug og genanvendelse er vigtig for at opnå en effektiv ressourceudnyttelse.

-jhn

11/10 2018