Aktuelle nyheder - Byggeri

Brandingeniøren er med fra første streg Christian Kindler skal bl.a. være med til at skabe projekter, hvor brandsikkerheden ikke bliver påklistret til sidst, men er helt integreret i den arkitektoniske løsning.

Brandingeniøren er med fra første streg

Arkitema Architects har ansat egen brandrådgiver, så der kan tænkes brandsikkerhed ind i projekterne fra de tidligste stadier

Del artiklen på

Arkitema Architects har valgt at flytte en klassisk ingeniøropgave, som virksomheden tidligere har tilkøbt hos rådgivende ingeniører, ind på eget kontor. Således har man ansat brandrådgiveren Christian Kindler til at bidrage med sin viden omkring brandsikkerhed i byggerier. Det har givet en hurtig og umiddelbar gevinst hos arkitekterne.

I mange projekter er brandsikkerhed og flugtveje ikke det første der bliver tænkt på i designprocessen. Ofte kommer det ind meget senere, og dermed kan en brandrådgiver også hurtigt blive et generende element for arkitekter og udviklere, da projektet skal tilpasses regler og love, og dermed ikke kan blive som først tænkt.

Den del af projektet kan nu træde meget tidligere ind i processerne.

- Man kan jo sige at jeg er ’the odd one out’, jeg er ingeniøren blandt arkitekter. Men det fungerer rigtig godt, og jeg føler, at der bliver sat pris på mit arbejde. Jeg er gået fra at være ham den irriterende, der kobles på langt inde i processen til at være medskabende på æstetiske, bygbare og brugbare løsninger helt fra start. Jeg arbejder tæt sammen med arkitekterne og den menneskelige kontakt og korte arbejdsgange gør bare processerne mere smidige og effektive. Helt personligt er det langt mere tilfredsstillende og rent professionelt, giver det nogle meget bedre løsninger, både for arkitekterne og for brandsikkerheden, forklarer Christian Kindler.

Sikkert træbyggeri er fremtiden
I foråret 2018 lancerede Arkitema et stort fokusområde inden for trækonstruktion kaldet Arkitema Timber. Her er målet bl.a. at udbrede brugen af det bæredygtige materiale til at skabe levedygtige bygninger, der kan konkurrere med de klassiske mere miljøbelastende byggematerialer.

En af udfordringerne ved at designe bygninger i træ, er naturligvis brandsikkerheden. Men med nye teknologier og et tæt samarbejde med en specialist som Christian Kindler bliver muligheden for at realisere endnu flere trækonstruktioner i fremtiden endnu større.

Christian Kindler er allerede blevet tilknyttet skolebyggeriet i Sdr. Otting ved Haderslev, hvor en helt ny skole skal bygges i træ. Her har han været med til at omdimensionere en limtræskonstruktion, så førstesalen på byggeriet kunne bibeholdes i træ og stadig overholde de danske lovkrav om brandsikkerhed.

- Jeg blev ret hurtigt kastet ind i Sdr. Otting-projektet, der jo er et kæmpe stort træprojekt efter danske forhold. Men jeg har for eksempel brugt noget af den viden vi har om højhusbyggeri i træ i Norge og overført til skolen. Træ er jo per definition ikke klassificeret til at modstå brand, men ved at ændre på tykkelser af stolper og vægge og arbejde med sammensætningen af materialer, får vi en bygning der er lige så brandsikker som en betonbygning. Jeg synes ganske enkelt, at min viden om brand giver bedst mening her hos arkitekterne, så brandsikkerhed ikke bliver den mindst dårlige løsning, men bliver en fuldt integreret del af byggeriet. Helt som vi kan se på Sdr. Otting-projektet allerede nu, fortæller Christian Kindler.

Christian Kindler er udannet civilingeniør fra DTU, hvor han i dag fortsat underviser på Masteruddannelsen i brand. Han forventes desuden at blive certificeret brandrådgiver, når den kommende certificering er på plads.

-losLæs mere om Byggeri

7/9 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.