Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Danske Anlægsgartnere: Greve Kommune undergraver arbejdsmarkedetDirektør Michael Petersen fra Danske Anlægsgartnere kritiserer Greve Kommune i skarpe vendinger

Danske Anlægsgartnere: Greve Kommune undergraver arbejdsmarkedet

Greve Kommune lægger ifølge Danske Anlægsgartnere op til en ’usympatisk systematisering’ af brugen af gratis arbejdskraft i byens grønne områder

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det vakte en del overraskelse i Danske byggekredse, da Greve Kommune sidste år udsendte et notat omkring ”Vedligeholdelsesarbejde på kommunale ejendomme af lokale interessenter”.
Det pågældende notat handlede om, at eksempelvis forældre med børn i daginstitutioner eller på skoler kan udføre en række arbejder på kommunens ejendomme.

Den gang blev der gjort opmærksom på, at ’medbragte børn er ikke omfattet af nogen som helst kommunal forsikring. Det er forældrenes eget ansvar, lyder den konkrete konklusion
Nu breder Greve Kommunes forkærlighed for at lade borgerne udføre frivilligt arbejde sig til de grønne arealer i form af ’Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder’.

Kun Enhedslisten var imod
Det seneste forslag blev vedtaget af et enigt byråd – bortset fra Enhedslistens enlige medlem, der stemte imod med henvisning til, at det fratager private virksomheder, og dermed deres medarbejdere, opgaver, som rettelig bør udføres af kommunen selv.

I foråret sagde direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen om Greve Kommunes til BygTek, at ’det er jo grotesk’:

- Vi har verdens højeste skattetryk – og vel nok den mest udbyggede velfærd – og så vil Greve kommune til at pumpe deres budget op ved at overdrage vedligeholdelse af kommunens bygninger / institutioner til forældrene og andre frivillige. Den arbejdsdeling vi igennem mange år har opbygget i Danmark, udfordres – idet det arbejde, som kunne udføres af lokale virksomheder af faglært arbejdskraft med vedligeholdelse af kommunens bygninger, forsvinder…

Undergravning af de grønne områder
BygTek har forelagt kommunens seneste udspil for Danske Anlægsgartnere. Henvendelsen fra BygTek har ført til et åbent brev til borgmester Pernille Beckmann (V) og Byrådet, hvor direktør Michael Petersen spørger, om Greve ’frivilligt vil lade de grønne områder blive undergravet?’:

- Nu skal Greve Kommunes borgere i arbejdstøjet! Uden betaling vel at mærke. Eller uddannelse for den sags skyld. Og uden at der bliver udlært lærlinge eller skabt arbejdspladser. Det er resultatet af den glidebane, som Greve Kommune har begivet sig ud på, da Økonomiudvalget den første oktober godkendte og systematiserede brugen af frivillige som en fast del af deres drift af kommunens grønne områder, skriver direktøren blandt andet.

Negative konsekvenser for arbejdsmarkedet
Han giver udtryk for, at der i Danske Anlægsgartnere er ’fuld forståelse for, at borgere, som har en særlig forkærlighed for deres lokale park, kan få lov til at give en hånd med’.

Men samtidig mener Danske Anlægsgartnere, at de netop vedtagne ’Retningslinjer for frivilligt arbejde på kommunale grønne områder’ lægger op til en ’usympatisk systematisering’ af brugen af gratis arbejdskraft i byens grønne områder, som vil medføre en række negative konsekvenser for kommunen, dens borgere og det lokale arbejdsmarked:

- Den nye vejledning fastslår, at der ofte ikke vil være en kommunal medarbejder til stede under arbejdet. Her ser vi en stor risiko i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed. Blandt andet fordi der lægges op til at arbejde med alt fra håndsave til macheter(!). Desuden er det typisk ældre borgere med tid til overs, som påtager sig disse plejeopgaver, selvom denne gruppe har høj risiko for at komme ud for arbejdsulykker, påpeger Michael Petersen.

Risiko for dårlige resultater
Han noterer, at da den grønne faglighed ikke altid er til stede blandt de frivillige, giver det også risiko for dårlige resultater rent fagligt.

Vejledningen lægger for eksempel uden nærmere forklaring op til, at borgerne skal fjerne ’uønskede vedplanter’, selvom de færreste borgere har helt styr på, hvad en vedplante er, og hvornår den er uønsket:

- Et lige så stort problem ved systematiseringen er, at intet nu forhindrer kommunen i at skære i budgettet til den grønne drift og efterfølgende opfordre eller indirekte presse borgerne til at trække i arbejdstøjet for at holde deres lokale park. Når man har kørt et helt maskineri i stilling til at overdrage plejen af et grønt område til frivillige, vil man naturligvis også være tilbøjelig til at bruge dette maskineri. Det er jo belejligt, at man kan fortælle borgerne, at kommunen desværre bliver nødt til at sænke driftsstandarden i deres yndlingspark, men at de da er velkomne til at melde sig i det faste korps af frivillige, hvis de er interesserede i det grønne område ikke forfalder, mener Danske Anlægsgartneres direktør.

Koster lærlingepladser
Samtidig slår Danske Anlægsgartnere fast, at hver gang en kommunal opgave bliver overtaget af gratis arbejdskraft, undergraver man samtidig det lokale arbejdsmarked:

- Ikke nok med at der forsvinder en opgave for de lokale anlægsgartnervirksomheder, hver gang en driftsopgave bliver presset over i borgernes hænder – der bliver også færre til at løfte den tunge byrde med at uddanne fremtidens arbejdskraft. Vores medlemsvirksomheder er bevidste om deres samfundsansvar og tager lærlinge, ofte langt flere end der er krav om. Hver gang en kommunal driftsopgave bliver varetaget af dem, sikrer man derfor samtidig både lokale jobs og praktikpladser til de unge. Denne essentielle funktion går også fløjten med en systematisering af det frivillige arbejde. Byens parker og kommunens naturområder er uundværlige for alt fra borgernes sundhed og velvære over boligpriser til at afbøde konsekvenserne af klimaforandringernes skybrud og tørke. Lad os derfor lade være med frivilligt at undergrave de grønne områder, borgerne og det lokale arbejdsmarked, slutter henvendelsen fra Danske Anlægsgartneres direktør.

Læs mere om Byggeri

11/10 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder