Aktuelle nyheder - Byggeri

Debat: Tech løfter kommende LCA-krav og styrker byggevirksomheders konkurrenceevne

Debat: Tech løfter kommende LCA-krav og styrker byggevirksomheders konkurrenceevne

De stigende krav til bæredygtighed i byggeriet kræver mere tech. Den oversete gode nyhed for en trængt byggebranche er, at øget digitalisering vil kaste mere gensalg af sig, mener Nicholas Klokholm, der er distriktschef i Autodesk Construction Solutions

Del artiklen på

Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk. De nye krav omfatter en grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, herunder Life Cycle Assessment (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning. Det betyder, at der lægges loft over, hvor mange klimagasser et nybyggeri på over 1000 m2 må udlede fra 2023, og fra 2025 udbredes loftet til nybyggeri generelt.

Virksomheder i byggeriet bliver i den forbindelse nødt til at ændre på deres processer og produkter. Dermed får virksomhederne endnu mere at se til på et tidspunkt, hvor mange i forvejen er pressede af svigtende konjunkturer og lige nu formentlig har strengt fokus på at ’new bizze’, eller - på dansk - hente nye opgaver.

To fluer med ét smæk
Imidlertid kan virksomheder i byggeriet, ved at investere i ny tech, slå to fluer med ét smæk.
De stigende bæredygtighedskrav, herunder de kommende LCA-regler, betyder i praksis, at fremtidens byggerier bliver mere komplekse. For at leve op til strengere kundekrav og regler skal rådgivere og leverandører i byggeriet udvikle og håndtere markant flere bæredygtighedsdata.

F.eks. forudsætter LCA-beregninger detaljeret viden om valg af materialer og deres påvirkning af en bygnings CO2-regnskab i dens tid på jorden. Med i samme kalkule hører, at kun 10 % af CO2-udledningen finder sted i forbindelse med selve byggeriet, mens resten ligger i den senere drift og vedligehold.

Vejen, til at arkitekter, ingeniører, boligudviklere m.fl. kan levere hurtige og præcise bæredygtighedsdata, går på den måde hånd i hånd med stærkere og mere avancerede tech-redskaber såsom software fra Autodesk til at understøtte de mange variable i design- og byggeprojekter.

Fører til gensalg
Det leder mig hen til det andet flueben, byggevirksomhederne kan sætte hak ud for, når de investerer i tech, nemlig øget gensalg hos developeren. For med mere intelligent tech bliver det nemmere at dele data og skabe øget gennemsigtighed, og det styrker samarbejdet og fremdriften på byggeprojekter, noget som ikke er en selvfølge.

Historisk set har arkitekter og ingeniører på flere områder kæmpet om den samme kage. F.eks. har vi inden for de seneste 10-15 år set eksempler på, at ingeniører leverer bæredygtighedsberegninger, noget som tidligere var en fast arkitektydelse. I og med at arkitekter og ingeniører ofte ligger i en eller anden form for konkurrence, så kan de være påholdende med at dele viden og data på fællesprojekter.

Men set fra en developers synspunkt er det enormt vigtigt, at to konkurrerende parter arbejder uhindret sammen, så man forebygger videntab og ineffektivitet. Netop det kan arkitekter og ingeniører på en digital platform, fordi den per se er baseret på transparens og tilgængelighed af data. Det vil igen sige, at en developer udvikler bedre, mere bæredygtige og hurtigere opførte bygninger. En ekstra gevinst for developer bliver et mindre knubbet projektforløb med en mere stringent opgaveeksekvering og en kontinuerlig god stemning mellem opdragsgiver og leverandør, hvilket man aldrig bør underkende. Dårlig kemi slider på og opløser ultimativt partnerskaber.

Kort og godt gør tech det nemmere at indfri fremtidens krav om bæredygtighedsdata, og så gøder det jorden for, at både arkitekter og ingeniører får lettere ved at hente flere projekter hos den samme udvikler. Ikke hver for sig, men sammen. Dette er langt fra tilfældet i dag, hvor mange rådgivere ligger i indbyrdes konkurrence og arbejder fra projekt til projekt. Digitale redskaber i byggeriet er en win-win hele vejen rundt.

Nicholas Klokholm
Autodesk Construction Solutions
Distriktschef for Norden, DACH, Frankrig, Italien, Spanien og Østeuropa
nicholas.klokholm@autodesk.com
Tlf: 53545541

Læs mere om Byggeri

8/12 2022