Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Ejere kan ikke bare lade boliger forfaldeTransport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Ejere kan ikke bare lade boliger forfalde

Gode redskaber i Byfornyelsesloven for kommuner, der vil gribe ind over for misligholdte boliger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg har bedt ministeren for bygnings- og boligområdet, Ole Birk Olesen (LA), redegøre for, hvordan der tages højde for en situation, hvor boliger er i så ringe stand, at de ikke kan bebos.

Der peges på eksempler hvor boliger forfalder, og ejeren ikke gør noget ved det, og hvordan en kommune i den situation kan sikrer, at de pågældende boliger bevares.

Ifølge Byfornyelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke er sundheds- og brandfarlige:

- Hvis der konstateres sundhedsfare, skal kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at lokaliteten benyttes til beboelse eller ophold for mennesker – kondemnering, oplyser ministeren blandt andet.

For ejerens regning
Kommunalbestyrelsen har desuden mulighed for at give påbud til en ejer om at afhjælpe alvorlige mangler og kondemnable forhold i en bygning, hvis det efter en samlet økonomisk, bebyggelsesmæssig og brand- og sundhedsmæssig vurdering vil være rimeligt, at bygningen istandsættes:

- Efterkommer ejeren ikke påbuddet, har kommunalbestyrelsen mulighed for at lade arbejderne udføre for ejerens regning eller forlange at overtage ejendommen med henblik på at gennemføre afhjælpning af de kondemnable forhold, noterer Ole Birk Olesen.

Det er ekspropriation
Det understreges dog, at afståelsesmuligheden er lavet med henblik på situationer, hvor ejeren enten ’ikke vil eller ikke magter’ at efterkomme påbuddet, og hvor ejendommens stand efter en samlet økonomisk, bebyggelsesmæssig og brand- og sundhedsmæssig vurdering tilsiger, at afhjælpning af de kondemnable forhold bør ske, frem for at ejendommen står tom eller bliver nedrevet:

- En afståelse af ejendommen er ekspropriation efter Grundloven. Ejeren har derfor krav på fuldstændig erstatning, understreges det i svaret fra Ole Birk Olesen, der dog samtidig peger på, at ’kondemnering er erstatningsfri’.

Støtte til frivillig istandsættelse
Dertil kommer, at kommunerne har mulighed for at yde støtte til ejendomsejere, som frivilligt vil istandsættelse og genoprette såvel ejer- og andelsboliger som private udlejningsejendomme.

Sidst, men ikke mindst, har 45 kommuner til og med 2020 mulighed for at yde støtte fra landsbyfornyelsespuljen til istandsættelse og nedrivning af dårlige huse på landet.

Brug for hjælpende hånd
- Jeg er opmærksom på, at der i landdistrikterne kan være brug for en hjælpende hånd fra staten for at få nedrevet flere nedrivningsparate boliger. Regeringen har derfor i forslag til næste års finanslov foreslået at omprioritere de statslige byfornyelsesmidler til landsbyfornyelse, hvilket vil komme de mindre byer i kommunerne med det største behov til gode. Samtidig vil kommunerne bevare alle de redskaber, de har i dag i byfornyelsesloven til at sikre sunde boliger, slutter Ole Birk Olesen.

Læs mere om Byggeri

9/10 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder