bygma
bygma
scroll
Er det mest CO2-venligt at bygge i træ eller tegl?Teglbyggeriet forventes at gå i jorden i efteråret 2023 og ventes at stå færdigt året efter. Foto: Lars Gundersen.

Er det mest CO2-venligt at bygge i træ eller tegl?

Arkitektfirmaet Morris & Company skal i samarbejde med Tegnestuen Lokal og ingeniørfirmaet WSP med ler som grundmateriale skabe en CO2-venlig etageboligejendom i Kanalbyen i Fredericia. Bag projektet står Realdania By & Byg

Byggeriet står for op mod 40 % af de samlede CO2-udledninger på verdensplan, og branchen har travlt med at nedbringe udledningen for at afbøde klimakrisens virkninger. Et af spørgsmålene er bl.a., om det er mest CO2-venligt at bygge i træ eller tegl. Og hvordan der kan udvikles nye løsninger, som optimerer materialernes forskellige egenskaber.

Det vil Realdania By & Byg undersøge via en række nye udviklingsbyggerier i Kanalbyen i Fredericia under navnet 'MiniCO2 etagehusene'. Det nye etagebyggeri i tegl er det andet udviklingsbyggeri, som Realdania By & Byg igangsætter i Kanalbyen i Fredericia indenfor kategorien 'MiniCO2 etagehusene'. 

Hvor det første hus bygges med mest muligt brug af træ, bygges søsterbyggeriet med tegl som primært materiale. På sigt skal de to huse og dermed også materialerne sammenlignes for at blive klogere på, hvordan man fremover kan bygge med så lavt et CO2-aftryk som muligt. 

Team bag MiniCO2 Etagehus Tegl
Realdania By & Byg udskrev en projektkonkurrence i foråret, og efter en metode- og strategikonkurrence blandt tre udvalgte hold kan det nu meldes ud, at vinderteamet består af arkitektfirmaet Morris & Company i samarbejde med Tegnestuen Lokal og ingeniørfirmaet WSP.

- Det valgte hold forener stærke kompetencer indenfor teglbyggeri i ind- og udland med en åben, kreativ og begejstret tilgang. Tegl er et udbredt og elsket materiale i Danmark, og det bliver spændende at se, hvilke nye idéer og løsninger holdet tilsammen vil kunne tilføre byggeriet, så det fremover bliver nemmere og mere attraktivt for byggebranchen at bygge bæredygtigt og så CO2-neutralt som muligt, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg. 

- Om det så betyder, at vi skal til at se tegl brugt som etagedæk, eller om hvælvene skal tilbage i byggeriet, må tiden vise, tilføjer han. 

Mest muligt i tegl
Udfordringen i MiniCO2 Etagehus Tegl er, at det hele i videst muligt omfang skal opføres i tegl. Byggeriet bliver evalueret – dels samlet og dels sektionsvist i primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v. Omdrejningspunktet er at afprøve i skala 1:1, hvordan tegl præsterer i et mindre etagebyggeri til boligformål.

Ud over MiniCO2 etagehusene har Realdania By & Byg også igangsat et byggeri indenfor en anden kategori – 'Det effektive byggeri'. Det har fokus på, hvordan digitale værktøjer kan bidrage til at effektivisere byggeprocessen og undgå spild, fejl og mangler. 

Komparativt studie på tværs af byggerierne 
For at kunne sammenligne byggerierne på tværs - både MiniCO2 etagehusene og Det effektive byggeri - bygges alle husene i samme format og under enslydende rammevilkår: De bliver ens i størrelse (et samlet, opvarmet bruttoareal på ca. 600 m2 i fem etager og med 4-5 boliger) og bygges under samme lokalplan. Derudover skal alle bygningerne opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld, og endelig skal de leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger, som skal lejes ud på markedsvilkår. 

- Det kan være, at projektet i sidste ende viser, at den bedst egnede byggemetode til CO2-neutralt byggeri måske er en ideel kombination af flere byggematerialer. Vores mål er ikke at finde en vinder, men at udfolde de styrker og svagheder, som materialerne fremviser, så hvert materiale på sigt kan anvendes optimalt – også i en klimakontekst, siger Jørgen Søndermark.

Teglbyggeriet forventes at gå i jorden i efteråret 2023 og ventes at stå færdigt året efter. Søsterhuset i træ går i jorden om kort tid og ventes at være færdigbygget i slutningen af 2023. Det effektive byggeri går i jorden i starten af 2023 og forventes færdigbygget i slutningen af 2023.

Med tiden kan der komme flere byggerier til indenfor de to kategorier af udviklingsbyggerier - MiniCO2 etagehusene og Det effektive byggeri. 

Byggebranchen inviteres ind i maskinrummet
Den viden, som Realdania By & Byg samler, vil blive formidlet til byggebranchen og andre interesserede. De første erfaringer bliver allerede videreformidlet i foråret ved to erhvervsarrangementer – hhv. den 23. januar i København og den 2. februar i Aarhus læs mere her.

-dc

29/11 2022