left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Genbyggerne viser vejen- Vi forsøger at genbruge materialer, der normalt ikke er noget værd. Og for første gang bruges der genbrugsbeton i en konstruktion i et omfang, der virkeligt batter noget, fortæller arkitekt Mathias

Genbyggerne viser vejen

Danskerne går op i genbrug som aldrig før og byggebranchen udvikler nye affaldsløsninger. For eksempel har arkitekterne fra Lendager Group udviklet en genbrugsbeton, der for første gang bruges i et større byggeri

Del artiklen på

I Danmark udgør byggeaffald hele 35 procent af den samlede affaldsmængde, hvilket svarer til 4,1 millioner tons om året. Samtidig viste en undersøgelse kort før jul, at mange i byggebranchen faktisk ser det som en ressource, der skal udnyttes, men de mangler viden og har en stor usikkerhed om, hvordan det skal håndteres.

Den usikkerhed finder man ikke hos arkitekterne fra Lendager Group, der i en årrække har været helt fremme i feltet, når det gælder bæredygtigt byggeri og genbrug af gamle byggematerialer.

De står bag Upcycle Studios, der netop er ved at blive opført på Amager. 20 rækkehuse i tre etager, der også i international sammenhæng er et af de mest ambitiøse boligprojekter inden for genanvendelse og upcycling af beton og byggematerialer.

- Vores mål med byggeriet er at lave fremtidens bæredygtige boliger ud af mest muligt genbrug. I stedet for bare at bruge los af verdens efterhånden begrænsede ressourcer så forsøger vi at genbruge materialer, der normalt ikke er noget værd. Og her er det første gang, vi selv har udviklet en genbrugsbeton, der bruges i konstruktionen i et omfang, der virkeligt batter noget, fortæller arkitekt Mathias Ruø Rasmussen fra Lendager Group

1.400 tons genbrugsbeton
Han viser rundt på byggepladsen, hvor de netop har blandet en portion nedknust beton, som er ved at blive pumpet op på 3.sal, hvor det skal glattes ud som etagedæk i den øverste del af boligen, der skal vende ud mod en taghave med væksthus. I alt bliver der brugt 1.400 tons nedknust beton på byggeriet. Det stammer fra byggeriet af metroen. For eksempel overskudsproduktion, der er røget retur, eller fra de midlertidige vægge i byggeriet, der skulle holde jorden og derefter rives ned igen. Men i stedet for at ende som affald blev det kørt ud på prøvestenen, hvor det blev sorteret og knust ned i stenstørrelsen 4-16 mm, inden det er kørt ud og lagt i bunker på byggepladsen parat til at ryge direkte i blanderen.

Affaldsbetonen fra byggeriet af metroen knuses ned og blandes op til ny beton, der bruges til etagedæk og vægge.

Første gang nogensinde
Ved det blotte øje ligner det al anden beton, men det er intet mindre end en revolution. For det er første gang herhjemme, at man genbruger nedknust beton i selve konstruktionen af et byggeri. Det er kun endegavlene og den yderste skal på facaderne, der er udsat for aggressive klimapåvirkninger som vind, vejr og salt, der støbes af ny beton. Men netop fordi det er første gang, det benyttes på den måde, har det også krævet ekstraordinært meget af produktudviklingsafdelingen i Lendager Group, for at bygherrerne kunne føle sig 100 procent trygge ved kvaliteten.

- Vi er startet op her i sommers, så jeg har stort set haft snuden i genbrugsbeton lige siden, ler Mathias Ruø Rasmussen og uddyber:

- Vi har været igennem rigtig mange testforløb, og vi har trykprøvet hver gang, vi har haft en ny produktion for at tjekke styrken. Dertil har vi bygget 1-1 vægge for at sikre os, at betonen har en ensartet kvalitet og udtryk, da væggene kommer til at stå nøgne inde i boligerne. Endelig er betonen også blevet certificeret af Bureau Veritas efter standarderne EN 206-1:200 og DS 2426:2011.

Der har været rigtig mange testforløb ved den mobile blander, hvor betonen er blevet trykprøvet, for at bygherren kan føle sig 100 procent trygge ved kvaliteten.

Men udvikling og testforløb har ikke været den eneste udfordring for Lendager Group:

- Helt lavpraktisk har det også været en udfordring at få plads til oplagring af materiale og et blandeanlæg på en byggeplads, hvor der normalt ikke er sat plads af til det. Desuden måtte lastbilerne, der kom med det, ikke være for store, for så kunne de ikke komme rundt.

I stedet for at ende som affald blev betonen fra Meterobyggeriet kørt ud på prøvestenen, hvor det blev sorteret og knust ned i stenstørrelsen 4-16 mm,

Nedrivere kimes ned
At genbruge byggeaffald giver også andre udfordringer. For selv om Lendager Group helt fra projektets start vidste, at materialerne fandtes et sted ude i landet, vidste de ikke hvor.

- Jeg har undervejs ringet rundt og snakket med rigtig mange nedrivere, og de skal jo kunne levere en vis mængde, for at det er interessant til et så stort byggeri. Men der blev vi klogere, for hører du om noget, så er det lige pludselig væk. Det går meget stærkt i nedriverbranchen, så du er nødt til at holde udkig med, hvad der skal rives ned.
Men det lykkedes. Ud over den nedknuste metro-beton i superkvalitet har de også fået fremskaffet et stort parti frasorteret gulv fra Dinesen Gulve, hvor noget får nyt liv som linoliebehandlet facadebeklædning, mens resten bliver til træværk i køkkener, gulve, fodpaneler og vægge i stedet for at havne på forbrændingen. Endelig har de fået fat i vinduer til næsten hele byggeriet fra Himmerland Boligforening, der var i gang med en renovering. Det er energitermoruder fra 1999, men for at leve op til 2020 kravene bliver de sat sammen i en tolagsløsning med nye rammer.

- Det er jo det, der tit sker, man er i gang med en facaderenovering og vælger at skifte vinduerne samtidig. Så selv om de har en levetid på måske 30-40 år mere, bliver de kasseret. Her tager vi i stedet energiruderne og giver dem en ny og forbedret værdi, fortæller Mathias Ruø Rasmussen.

Nye rammer med gamle energiruder i to lag indfrier 2020 kravene.(endnu mangler den inderste rude)

Genbrugsiveren vokser
Og den offensive indsats i jagten på materialer har været alle anstrengelserne værd, forsikrer Mathias Ruø Rasmussen. Dels har Lendager Group fået gjort sig kendt inden for upcycling af byggematerialer, og samtidig er der sket et skred generelt i samfundet, hvor danskerne er blevet mere og mere optaget af bæredygtighed og genbrug.

- Det er blevet lettere og lettere. Nedrivere er begyndt at se det her som et sjovt og værdifuldt skridt. Hvor de trods det øgede besvær i nedrivningsfasen opnår en brandingværdi og sparer udgiften til at slippe af med affaldet. Flere og flere tager kontakt til os helt af sig selv. Nogle får vi sågar lavet en forhåndsaftale med, hvor de opmagasinerer materialerne, til vi har brug for dem. Og når vi først til, at det bliver bredt ud, bliver det rigtigt sjovt, for så bliver det meget lettere at tegne ind i nye projekter.

- De her to byggerier er med til at vise, at det kan lade sig gøre, så de, der stadig er skeptiske, siger: ’De klarede det sgu’ og fik noget rigtig godt ud af det’. Og vores håb er, at det kan give flere mod på det samme, så de også starter op, siger Mathias Ruø Rasmussen

Får sat skub i udviklingen
Selve byggeriet af Upcycle Studios forløber helt efter tidsplanen, og om halvanden måneds tid står den første prøvebolig færdig. Herefter fortsætter de med det andet projekt med samme bygherre et etagebyggeri i 5 og 7 etager, der er døbt ’Ressourcerækkerne’, hvor der bruges gamle mursten på facaderne. Og selv om de har været igennem et besværligt udviklingsforløb med mange test, så har de genbrugte byggematerialer til gengæld været relativt billige, så prisen ender på det samme som med gængs nybyg, hvor de samtidig har sparet 50 procent CO2 i anlægsfasen.

- De her to byggerier er med til at vise, at det kan lade sig gøre, så de, der stadig er skeptiske, siger: ’De klarede det sgu’ og fik noget rigtig godt ud af det’. Og vores håb er, at det kan give flere mod på det samme, så de også starter op. Og vil for eksempel betonbranchen tage det op og begynde at starte produktioner af genbrugsbeton, så har vi virkelig fået sat skub i en positiv udvikling.

Tekst og foto: Johannes H. Nørgård

Læs hvorfor bygherren turde gå ind i det her projekt her


Fakta: Unikke boliger

Upcycle Studios er ikke kun unik i konstruktionen. Det gælder i ligeså høj grad boligerne. De er konstrueret arkitektonisk, så de tilpasser sig beboernes behov i de forskellige faser i livet. Hver enkelt bolig er nemlig så fleksibel, at den kan anvendes som en kombineret bolig og værksted for kreative eller selvstændige, som bolig i fuldt omfang til den store familie, eller den kan deles i to selvstændige afdelinger, hvor den ene kan lejes ud, når man ikke har behov for så mange værelser.Læs mere om Byggeri

2/3 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder