Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Gennemgang af Femernprognoser holdes hemmeligt for pressenTidligere trafikchef i Vejdirektoratet, Knud Erik Andersen, gennemgår trafikprognoserne for interesserede politikere og journalister

Gennemgang af Femernprognoser holdes hemmeligt for pressen

I stedet har Enhedslisten inviteret til en kritisk gennemgang af en række prognoser, der indtil videre ser ud til at være voldsomt overvurderede, og at regningen for Femernforbindelsen derfor ender hos skatteyderne

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Medemmerne af Folketingets Transportudvalg skal torsdag formiddag have en tekniske gennemgang af trafikprognoser for den faste Femern-forbindelse, men i den forbindelse har man ikke ønsket åbne døre for hverken pressen eller andre, der ønsker at vide, hvad der ligger til grund for Danmarkshistoriens hidtil største infrastrukturinvestering.

Det skulle egentlig have været en høring med deltagelse af uafhængige fagfolk, men det blev ikke til noget. Derfor bliver det reelt alene Femern A/S egne folk, der kan redegøre for tallene.
Blandt kritikerne er Hans Schjær-Jacobsen, der er civilingeniør, ph.d., HD. Han noterer i en henvendelse til udvalget, at Folketinget vedtog anlægsloven i 2015. Men først senere blev trafikprognoserne blåstemplet ved en ekstern kvalitetssikring.

Lav troværdighedd
- Siden har prognosemetoder og -resultater været effektivt afskærmet mod kritik, selvom troværdigheden er lav, og den faste forbindelse er et finansielt højrisikoprojekt, påpeger Hans Schjær-Jacobsen.

Han mener, at trafikprognoserne har en ’tankevækkende udviklingshistorie’, og det gælder især prognoserne for personbiltrafikken, som er den vigtigste indtægtskilde for den faste forbindelse.

Parallelt med at anlægsudgifterne i perioden 2008-16 steg fra 40 milliarder kroner til 62 milliarder kroner – inklusive de danske landanlæg og reserver - og byggeriet blev udskudt adskillige gange, er den prognosticerede trafik vokset for hver ny prognose, og der operes fortsat ud fra, at færgetrafikken standser helt.

Det forudsættes også, at alle de biler, der ville have taget færgen, i stedet kører gennem tunnelen.

Stærkt overvurderet
Hans Schjær-Jacobsen slår fast, at der i alle officielle prognoser er kalkuleret med, at trafikken stiger jævnt fem til åbningen af tunnelen, men siden 2007 er det reelt gået den
modsatte vej, idet den samlede færgetrafik er faldet jævnt.

Faktisk ville tunnelen, hvis den som oprindeligt planlagt tilbage i 2008 være åbnet i 2018 mangle flere end ½ million biler.

I forhold til 2016-prognosen med tunnelåbning 2028 skulle den til den tid – MÅSKE -lukkede færgeforbindelse levere over 2 millioner biler svarende til 60 procent af den samlede tunneltrafik:

- Bidraget fra den lukkede færgeforbindelse til den fremtidige tunneltrafik ser ud til at være stærkt overvurderet, og det er endda usikkert, om færgeforbindelsen lukker, forklarer Hans Schjær-Jacobsen.

Tvivlsomme prognoser
Han peger videre på en række faktorer i, hvad der kunne ligne ’tvivlsomme prognoser’. Blandt andet påviser Hans Schjær-Jacobsen, at den ordinære personbiltrafik (non-shopping) er stagneret/faldet siden 2000. Kun væksten i lavpris indkøbsture med eksempelvis billige tre-timers billetter har siden år 2000 holdt den trafikken oppe, men alligevel ikke forhindret et fald siden 2007.

- Der er ikke noget der tyder på, at den utilfredsstillende trafikudvikling siden 2000 vil ændre sig til en kraftig vækst efter tunnelåbning. Specielt ikke når man tager i betragtning, at de fortsættende færgeselskaber vil tage konkurrencen op med den faste forbindelse, skriver Hans Schjær-Jacobsen, der er spændt på at se reaktionerne på den tekniske gennemgang i TRU:

- Vil politikerne fortsat tage ansvaret for, at brugerbetaling fuldt ud kan finansiere den faste Femern-forbindelse? Spørger han.

Alternativ gennemgang
Da der ikke bliver tale om en åben høring i Transportudvalget torsdag morgen med indkaldelse af de specialister, som kritikerne ønsker, har Enhedslisten inden mødet inviteret både transportordførerne og blandt andre BygTek til at høre en gennemgang af trafikprognoserne fra Knud Erik Andersen, der er tidligere Trafikchef i Vejdirektoratet.

Han har i årevis peget på, at prognoserne er urealistiske, og at økonomien ikke kommer til at hænge sammen for en Femerntunnel

Læs mere om Byggeri

13/9 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder