Aktuelle nyheder - Byggeri

Mener regeringen virkelig cirkulær økonomi – eller er det bare snak?Green Building Council arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.

Mener regeringen virkelig cirkulær økonomi – eller er det bare snak?

Sådan lyder overskriften på en kommentar fra Green Building Council. Læs resten herunder

Del artiklen på

Det er en god nyhed, at regeringen har lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi. For Green Building Council er det især glædeligt, at et stort fokusområde i strategien er den tredjedel af al affald, der stammer fra byggeriet, hvoraf store mængder kan og burde genbruges, hvis de rette betingelser er til stede

Green Building Council Denmark er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Organisationen og vores medlemmer er derfor især optaget af regeringens initiativ 13 og 14 om henholdsvis udvikling af en frivillig bæredygtigheds-klasse og udbredelsen af selektiv nedrivning.

Regeringens strategi peger i initiativ 13 på, at den begrænsede sporbarhed i byggematerialerne forringer mulighederne for genanvendelse og genbrug med høj værdi. Endvidere angives, at et internationalt bygningspas vil forbedre mulighederne for at genanvende byggematerialer og samtidig reducere udgifter til vedligeholdelse og renovering.

Men hjulet er allerede opfundet
Vi kan genkende problemstillingerne, men frem for at bruge kræfter på at genopfinde hjulet bør regeringen i højere grad bruge nogle af de håndtag og modeller, der allerede findes for at fremme løsninger på dette område – eksempelvis bæredygtighedscertificering, som er en række kriterier, der kan anvendes som kvalitetshåndbog i byggeriet og som vinder mere og mere frem blandt offentlige og private bygherrer.

Efter Green Building Councils mening bør man skærpe kravene til certificeringer som et brugbart værktøj. Her kunne staten passende gå forrest ved at kræve certificering om bæredygtighed, i udbud af offentligt byggeri, der står for en markant andel af det samlede årligt udbudte etageareal.

Det præciseres videre i regeringens strategioplæg, at tiltagene ikke må gå på kompromis med holdbarhed, produktivitet og konkurrencevilkår. Det er derfor oplagt også at inddrage totaløkonomiske betragtninger ved valg af byggematerialer.

Her vurderes en bygning over en 50-årig periode, og indeholder derfor en evaluering af robustheden af byggematerialerne, og understøtter dermed fokus på holdbarhed. Desuden indgår fleksibilitet også i tilgangen, hvilket også bakker op om et bærekraftigt byggeri.

National strategi skal understøtte FN’s verdensmål
FN’s verdensmål er en god overligger i forhold til den internationale indsats, der er behov for - og som Danmark bør kunne give et stort bidrag til med konkrete løsningsmodeller. Derfor skal regeringens og Folketingets tiltag på området kobles direkte og konkret sammen med FN’s verdensmål så mange steder som muligt.

Green Building Council arbejder med tre hovedsøjler i forhold til cirkulær økonomi i byggebranchen. Den første søjle handler om design, hvor det bl.a. handler om materialevalg, levetid og samlinger, der kan skilles og samles mange gange.

Den anden søjle dækker materialepas, hvor dokumentation, vedligehold, sikkerhed og håndtering i de forskellige faser af genbrug er centrale elementer.

Endelig er den tredje søjle den cirkulære økonomi, hvor bl.a. forretningsmodeller, incitamenter, partnerskaber og værdien af ressourcerne er i fokus.

Der findes kun én jordklode
Green Building Council er tilfreds med at regeringen tilsyneladende har stor fokus på cirkulær økonomi i bygninger og biomasse, men samtidig bekymret over den noget afventende tilgang.

Det gælder i forhold til at bruge alle de mange eksisterende handlemuligheder og initiativer, som kan bruges til, at Danmark ikke bare klarer egne udfordringer med ressourcemangel, men også bidrager med alle de kræfter vi har til at realisere FN’s verdensmål, så vi i sidste ende undgår at løbe tør for ressourcer, energi og materialer.

Der findes kun én jordklode, så genbrug af de naturlige ressourcer er både sund fornuft – og bydende nødvendigt af hensyn til menneskeheden og kommende generationer.Læs mere om Byggeri

19/9 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.