left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Ny metode til boring giver færre gener

Ny metode til boring giver færre gener

Energinet er i gang med at forstærke elforsyningen ind til København, og her har en ny fremgangsmåde minimeret anlægsperioden og reduceret risikoen for skader

Del artiklen på

En vigtig milepæl blev nået i midten af november, hvor NCC afsluttede en 800 meter lang boring under en golfbane i Ørestaden. Af hensyn til brugerne og trafikanter er netop det borearbejde samt gravningen på de trafikerede veje som Vejlands Allé blevet udført om aftenen og natten. Det er sket med en særlig metode, der kræver både færre og mindre opgravninger i terrænet på strækningen.

Metoden Watucab gør det bl.a. muligt at spule højspændingskablerne gennem nogle rør, og den nye metode bruger vand som transportvæske til at installere kabler, hvor der er begrænset plads at arbejde på. NCC har indkøbt udstyret netop til brug i denne opgave for Energinet.

- Der er betydelige fordele ved den nye metode. Det giver hurtigere fremdrift, og de trafikale udfordringer bliver løst hurtigt, ligesom metoden minimerer anlægsperioden og dermed giver færre gener for borgerne i nabolaget. Det er også en metode, der giver mindre risiko for skader på både højspændingskabler og kanaler under arbejdet, fortæller områdedirektør Kim Høgh Thomsen fra NCC Civil Engineering.

Natur kræver ekstra hensyn
Den nyligt gennemførte trækning har også været krævende på den måde, at en del af arbejdet er udført i særligt beskyttede naturområder med strandengsarealer, og her er der mange hensyn at tage. F.eks. er vækstlaget blevet skrællet meget forsigtigt af for ikke at ødelægge det. Efter endt arbejde lægges vækstlaget tilbage, så anlægsarbejdet påvirker strandengsarealerne mindst muligt.

Derudover er tidspunktet for anlægsarbejdet lagt uden for fuglenes ynglesæson, og NCC har måttet opstille et paddehegn for at holde beskyttede frøer og tudser ude af byggepladsen.

Efter afslutningen på det natlige borearbejde under golfbanen er næste store udfordring en længere boring under Kalvebodløbet, og derefter følger de sidste otte kilometer spuling med Watucab. Den sidste del forventes færdigt i februar.

-kj

Læs mere om Byggeri

6/12 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.