Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Ole Birk Olesen (LA): Danmark skal harmonisere byggeregler med EUTransport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen retter fokus mere mod syd end mod nord, når det gælder byggeregler

Ole Birk Olesen (LA): Danmark skal harmonisere byggeregler med EU

Det skal blandt andet ske ved ’så vidt muligt at mindske danske særkrav på byggeområdet’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har ikke i sinde at ’genoverveje Danmarks deltagelse i det nordiske samarbejde om harmonisering af byggeregler og standarder’. Han mener, at samarbejdet i forvejen er tilstrækkeligt.

Socialdemokraten Annette Lind henviser i et spørgsmål til ministeren til, at de øvrige nordiske lande historisk har haft større held med at forebygge brande med dødelig udgang, end det er tilfældet for Danmarks vedkommende.

Men ministeren noterer, at ’der er en række elementer, der kan have betydning for brandsikkerheden i en bygning, herunder de anvendte byggematerialers brandmodstandsevne,
bygningens indretning, de installerede brandtekniske installationer og det lokale beredskabs kapacitet’.

Forskellige traditioner
Derudover peger han på forskellige traditioner for, hvordan byggeri udføres i forskellige
Lande:

- For eksempel bygges der i de øvrige nordiske lande oftere i træ end i Danmark, hvilket også skal tages i betragtning, når myndighederne fastsætter krav til brandsikkerheden i byggeriet, og det er derfor de nationale myndigheder, der konkret vurderer, hvordan kravene til brandsikringen af byggeriet bedst kan udformes i det enkelte land, og hvilke krav der skal stilles, skriver Ole Birk Olesen blandt andet.

Mange af de brandsikringsløsninger, der kan anvendes i de øvrige nordiske
Lande, kan ifølge ministeren også anvendes i Danmark, da brandkravene i det danske bygningsreglement er udformet som funktionskrav.

Fremgang
Det betyder, at kravene kan opfyldes på forskellige måder, hvis det kan dokumenteres, at der er et forsvarligt personsikkerhedsniveau i bygninger i tilfælde af, at der opstår en brand.
Ifølge Beredskabsstyrelsens opgørelse af dødsfald ved brand i de nordiske lande i perioden 1997 – 2017 har Danmark samlet set nedbragt antallet af dødsfald ved brand:

- Opgørelsen viser, at antallet af dødsfald ved brand i Danmark i de seneste fem opgørelsesår fra 2013 – 2017 i gennemsnit ligger på niveau med antallet af dødsfald ved brand i Finland og Sverige, mens Norge ligger lidt lavere, forklarer Ole Birk Olesen.

Færre danske særkrav
Han fortæller ligeledes, at re regeludstedende myndigheder i det nordiske samarbejde på byggeområdet ’koordinerer løbende og orienterer sig i hinandens regelsæt, når der tages initiativ til ny regulering eller regelændringer’:

- Et konkret eksempel på det er bygningsreglementets brandkrav, hvor der er blevet gjort en indsats for at tilpasse kravene til lagerbygninger, for eksempel højlagre, til kravene i vores nabolande – heriblandt de krav, der gælder hos vores nordiske naboer, forklarer ministeren.

Han understreger også, at samtidig med, at Bygningsreglementets brandkrav løbende bliver holdt op imod de øvrige nordiske landes regulering, arbejdes der på at øge harmoniseringen
af den danske regulering med de øvrige EU-landes regulering ved ’så vidt muligt at mindske danske særkrav på byggeområdet’.

Europæiske standarder
Det sker blandt andet ved at implementere europæiske standarder og andre internationale standarder for brandtekniske anlæg i den danske regulering.

- Hvad angår Danmarks deltagelse i det nordiske samarbejde, kan jeg oplyse, at jeg bakker op om den tradition, der er for nordisk dialog og samarbejde på en række områder, herunder om reglerne for byggeriet. I forlængelse deraf kan jeg oplyse, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vært for et møde for de nordiske byggemyndigheder i København i august 2018, hvor deltagerne i nordisk regi skal udveksle erfaringer og drøfte aktuelle problemstillinger i relation til byggeri. Danmark samarbejder således allerede med de nordiske regeludstedende byggemyndigheder, slutter Ole Birk Olesen.

Kritik fra Bertel Haarder
Bertel Haarder har, som nævnt tidligere i BygTek, skarpt kritiseret Ole Birk Olesen for at nedprioritere det nordiske samarbejde om byggeregler.

Han mener, at fælles nordiske regler kan danne grundlag for fælles regler på EU-plan, fordi det er nemmere at blive enige blandt fem lande end blandt 27 lande:

- Det er der utallige eksempler på. Derfor skal vi aldrig sætte os hen og vente på fælleseuropæiske løsninger. Vi skal gå foran og derved præge de fælles løsninger i vores retning, skrev Bertel Haarder i en henvendelse til ministeren.

Læs mere om Byggeri

5/7 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder