Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Rejsegilde på Nyt Hvidovre HospitalHospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv holdt tale ved rejsegildet på Nyt Hvidovre Hospital.

Rejsegilde på Nyt Hvidovre Hospital

Der er holdt rejsegilde på byggeriet af det 32.000 m2 store, nye hospital i Hvidovre, der foruden tilbygningen består af flere ombygninger i den eksisterende bygning

Del artiklen på

Råhuset er halvt færdigt, da man bygger i to forskudte takter for at optimere byggeprocessen og tidsplanen. I denne tid går projektet ind i en ny fase med færdiggørelse af facader og det indvendige arbejde på den del af råhuset, som er færdigt. Antallet af entreprenører stiger dermed på byggepladsen fra to til ca. 20 fagentreprenører.

Tilbygningen på 32.000 m2 omfatter bl.a. ny fælles akutmodtagelse, ny hjerteafdeling, ny børne- og ungeafdeling samt et nyt barselsafsnit, som er tæt integreret med et nyt neonatalafsnit. Dertil kommer 250 nye patientværelser. Udover tilbygningen består byggeprojektet også af flere ombygninger i den eksisterende bygning. Bl.a. ombygges modtagelses- og venteområderne i de mange ambulatorier, og sengebygningerne ombygges til patientværelser til én patient og deres pårørende.

Projektets hovedgreb tager udgangspunkt i det eksisterende Hvidovre Hospital og viderebringer det overordnede koncept for logistik og funktionsopdeling. Centralt for projektet er en ny hovedindgang, der kobler eksisterende funktioner og logistik sammen i en central ankomst for alle. En fleksibel struktur med fleksible moduler danner et bæredygtigt grundlag for hospitalets fremtidige disponering, udvikling og udvidelse. Der er skabt indre gårdrum, hvor fællesfunktioner og personalefaciliteter er placeret. Patientværelserne er placeret i bygningens ydre facade med udkig og dagslysindfald.

Bæredygtighed er indtænkt allerede i den tidlige planlægningsfasefase. Fokus er på energi og økonomi i et livscyklusperspektiv og anvendelsen af sunde materialer, der ikke belaster naturen eller de nære omgivelser. Omfattende brugerinddragelse sikrer, at også sociale aspekter af bæredygtighed indarbejdes.

Om Nyt Hvidovre Hospital
- Opførelse af ny tilbygning på 32.000 m2 og helhedsplan til Hvidovre Hospital
- Projektet er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden
- Byggeriet forventes færdigt i 2020
- Totalrådgiver: Link arkitektur og Schmidt Hammer Lassen Architects
- Samarbejdspartnere: Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design, Royal Haskoning DHV, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

-kj

Læs mere om Byggeri

7/11 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder