Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Sanistål sælger sine stålaktiviteter Salget af stålforretningen vil i sig selv forenkle og fokusere Sanistål. Et nyt ERP-system, som indføres i 1. halvår 2019, vil bidrage yderligere til en reduktion af omkostninger.

Sanistål sælger sine stålaktiviteter

Sanistål fokuserer og sælger stålaktiviteter til Tibnor. Forventningerne til 2018 revideres som følge af salget

Del artiklen på

Sanistål har indgået aftale om at sælge sine stålaktiviteter til Tibnor A/S, et datterselskab af den mangeårige samarbejdspartner SSAB-koncernen, for DKK 450 mio. Salget er alene betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

- Salget er en rigtig god løsning for Sanistål. Med provenuet fra salget kan vi markant nedbringe den rentebærende gæld, som i mange år har været en hæmsko for Saniståls strategiske udvikling. Med en normaliseret rentebærende gæld får vi meget større handlefrihed til at investere i de fortsættende aktiviteter og styrke vores markedsledende position, siger bestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen.

Når salget er gennemført, vil Sanistål være en stærkere, mere fokuseret grossist- og servicevirksomhed, til gavn for aktionærerne. De tilbageværende aktiviteter ventes i 2018 at få en omsætning på ca. DKK 3,6 mia. og en driftsindtjening (EBITDA) på DKK 80-100 mio. efter visse engangsudgifter.

Salget af stålaktiviteterne vil væsentligt styrke balancen og medføre en soliditet på over 50 % efter closing. Bestyrelsen lægger også til grund, at salget vil tilgodese kunder og medarbejdere: En samhandelsaftale med Tibnor sikrer, at Sanistål fortsat vil kunne tilbyde sine kunder stål- og metalprodukter fra Tibnor og andre internationale leverandører.

De berørte medarbejdere vil blive del af en stærk, international stålproducent og -distributør, der har ressourcer til at videreudvikle aktiviteterne.

Artiklen fortsætter under billedet...
Salget omfatter også det 42.000 kvadratmeter store centrallager i Taulov.

Direktør fortsætter
Salget omfatter Saniståls stålforretning i Danmark og Letland med ca. 130 medarbejdere, ledet af direktør Michael Lund, der efter salget fortsætter som adm. direktør for Tibnor Danmark. De frasolgte aktiviteter, som hidtil har været en integreret del af Saniståls divisioner Industri og Byggeri, havde i 2017 en omsætning i niveauet DKK 1,3 mia. Til sammenligning havde hele Sanistål koncernen i 2017 en
omsætning på godt DKK 4,7 mia.

Tibnor overtager også en række anlægsaktiver, leverandør- og kundeforhold samt lagerbeholdninger. Værdien af de frasolgte aktiver nedskrives ved salget med i niveauet DKK 225 mio., men denne nedskrivning har ingen likviditetseffekt. Nedskrivningen vedrører især det 42.000 kvadratmeter store centrallager i Taulov, der blev opført i 2008, samt stålforretningens ERP-system.

- Ud fra en samlet vurdering mener bestyrelsen, at vi har opnået en attraktiv salgspris. Hvis vi fortsatte som ejer af en – i international målestok – mindre stålforretning i et stærkt konkurrencepræget marked, ville det tage mange år at skabe et cash-flow, der kan matche salgsprisen. Nu får vi pengene på én gang, så vi kan normalisere den rentebærende gæld og investere i Saniståls fremtid, siger
Jens Jørgen Madsen.

-losLæs mere om Byggeri

9/11 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder