Aktuelle nyheder - Byggeri

Skær spildtid fra på byggepladsenProjektet og publikationen er støttet af Realdania. Foto: Ricky John Molloy

Skær spildtid fra på byggepladsen

Værdibyg og Lean Construction-DK Netværket har netop udgivet en publikation, som indeholder anbefalinger og værktøjer til at højne produktiviteten på byggesager

Del artiklen på

Der er mange penge at spare for hver dag og uge, der kan skæres af byggesagers udførelsesperiode. Og produktivitetsscreening kan her være en måde at identificere, hvor der er spildtid, som kan minimeres. I en ny publikation, som Værdibyg og Lean Construction-DK Netværket netop har lanceret, beskrives en metode til at screene produktiviteten på byggepladser.

- Produktivitetsscreening handler om at få identificeret spildtid og omsat den til produktiv tid, forklarer seniorprojektleder i Værdibyg og Lean Construction-DK Netværket Morten Skaarup Jensen, som er projektleder på publikationen. Han fortæller, at spildtid f.eks. kan skyldes en uhensigtsmæssig logistik, utilstrækkelig planlægning og koordinering på pladsen, eller at byggeledelsen ikke altid er til stede, når der skal svares på spørgsmål, eller når produktionen mangler information i byggeprocessen.

Bygger på erfaringer
Udgivelsen bygger på erfaringer, som entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen har gjort sig i en række byggeprojekter. Her har de brugt en metode, der forklares i publikationen, og som består af fem del-analyser til at screene byggepladsen for at se, hvor produktiv pladsen er, og hvor man kan sætte ind for at skære spildtid fra.

- Med den optimering kan virksomheden opnå en større indtjening – og på længere sigt en øget konkurrenceevne, hvis man formår tidligt at indarbejde disse optimeringer i tidsplanerne og i planlægningen af sin byggeproces, udtaler Morten Skaarup Jensen.

At arbejde effektivt gavner arbejdsglæden
Morten Skaarup Jensen understreger, at det ikke handler om, at håndværkerne bare skal arbejde mere og hurtigere. Det handler derimod om at have fokus på god og synlig byggeledelse og tilrettelæggelse af arbejdet, så spild- og ventetid på byggepladsen minimeres.

- Der er ingen, der kan lide at spilde deres tid. Derfor er det også til stor frustration for håndværkerne, hvis de føler, at deres tid ikke udnyttes produktivt og værdiskabende, fordi der på byggepladsen er for mange uafklarede grænseflader eller tilbageløb. En god og synlig ledelse og følelsen af, at man kan udføre et værdiskabende stykke arbejde, spiller en stor rolle for arbejdsglæden, udtaler Søren Christensen, som er proces- og systemchef i Enemærke og Petersen og henviser til en undersøgelse, som 3F lavede i 2016 af arbejdsforholdene i byggeriet. Til undersøgelsens spørgsmål ’Hvad er du mest utilfreds med på din arbejdsplads?’ svarede 55 % af de adspurgte, at der var for meget spildtid, fordi projekterne ikke var planlagt godt nok.

Bedre planlægning kan give produktivitetsgevinster
Publikationen henvender sig især til branchens udførende, og brancheforeningen DI Byggeri hilser udgivelsen velkommen, da man ser et stort potentiale for produktivitetsforbedringer på byggepladserne gennem bedre planlægning.

- Byggeriet har i årtier haft svært ved at opnå produktivitetsgevinster. Ofte skyldes det, at det er svært at planlægge et lean arbejds-flow på byggepladsen på tværs af forskellige virksomheder og fag. Det er derfor spændende at se på de gode erfaringer fra dette projekt. Der er ingen tvivl om, at det handler om bedre planlægning for at konvertere spildtid til produktiv tid, udtaler Louise Dahl Krath Jensen, som er underdirektør i DI Byggeri.

Resultater af screening
I forbindelse med udgivelsen har Enemærke & Petersen udført screeninger af 14 byggepladser. De hidtidige resultater af produktivitetsscreeningen og de efterfølgende indsatser er:

- Den direkte værdiskabende arbejdstid er hævet fra 30 % til 36 % i gennemsnit - altså en 20 % forbedring af produktiviteten.
- Markant kortere byggetid, hvilket skaber store besparelser, bedre akkorder og større arbejdsglæde for håndværkerne.
- Bedre samarbejde mellem byggeledelse og håndværkere

-tmk

Læs mere om Byggeri

30/11 2022