Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Skrotningsordning vil sætte marked for varmepumper i stå

Skrotningsordning vil sætte marked for varmepumper i stå

Varmepumpefabrikanterne er overordnet set tilfredse med energiforliget, men de advarer mod støttepulje til skrotning af olie- og gasfyr

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Varmepumpefabrikanterne (VPF) har sendt en henvendelse til både energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, hvor de roser aftalen om fremtidens danske energipolitik.

De mener, at varmepumpeteknologien kan være med til at gøre Danmark fossiluafhængigt og ser en fremtid, hvor individuelle varmepumper erstatter olie- og naturgasfyret:

- Varmepumper, der kører på 100 procent grøn strøm, er en samfundsøkonomisk gevinst, og potentialet for CO2 besparelser er stort, skriver de blandt andet.

Støttepulje bør revurderes
Ifølge VPF er ændringerne af afgiftspolitikken dog ’helt nødvendige’ for at sikre den grønne omstilling. Derfor er der også tilfredshed med, at såvel elafgiften som elvarmeafgiften sættes ned.

Men VPF er bekymrede for grundlaget for den afsatte støttepulje til individuelle varmepumper på 20 millioner kroner årligt i årene 2021 til 2024 ved skrotning af oliefyr:
Her opfordres politikerne til at revurdere det hensigtsmæssige i etableringen af støttepuljen som en direkte tilskudsordning.

De ønsker i stedet at pengene anvendes så de ’på anden måde understøtter udbredelsen af varmepumper’.

Dårlige erfaringer
Her foreslås i stedet øget vejledning til slutbrugerne eller en egentlig informationskampagne.
VPF mener, at den i aftalen vedtagne ordning risikerer at medføre, at alle, der overhovedet kan, udskyder udskiftningen af oliefyr til varmepumpe indtil tilskudsordningen træder i kraft.

Det vil blandt andet medføre, at markedet går i stå, og det fører til afskedigelse af medarbejdere og tab af kompetencer i virksomhederne, ligesom der opstår alvorlige flaskehalse, når tilskudsordningen træder i kraft i 2021.

- Vores bekymring bygger på de meget dårlige erfaringer fra den særlige skrotningsordning for udskiftning af gamle oliefyr, som blev indført i Finansloven for 2010, skriver fabrikanterne.

Historien vil gentage sig
De henviser til, at allerede, da aftalen om ordningen blev offentliggjort i
2009, påvirkede det markedet på en direkte skadelig måde:

- Vi frygter, at det vil ske igen. Skrotningsordningen kom samlet set ikke til at virke efter hensigten. Fra det øjeblik, aftalen i 2009 om indførelse af skrotningsordningen blev kendt, var det tydeligt, at potentielle kunder afventede, at ordningen trådte i kraft. Man udskød anskaffelsen af en varmepumpe, indtil tilskuddet reelt trådte i kraft. Med annonceringen af den kommende tilskudsordning risikerer markedet for individuelle varmepumper aktuelt igen at gå i stå indtil 2021 for så vidt angår udskiftning af oliefyr med varmepumper. Denne gang bliver den negative påvirkning yderligere forstærket af, at tilskuddet først er aftalt til at træde i kraft fra 2021 – altså om næsten 2½ år, lyder meldingen…

Påvirker markedet negativt
VPF er derfor principielt imod støtteordninger rettet mod slutbrugerne, da de mener, at det ’næsten altid i sidste ende påvirker markedet negativt’:

- Derimod er der behov for at sikre gunstige rammebetingelser for sektoren, herunder ikke mindst øget kompetenceopbygning og uddannelse hos installatørerne. Da den gamle skrotningsordning i 2010 endelig kom i gang, opstod der alvorlige flaskehalse med såvel kundernes tilbudsansøgning og den praktiske etablering af de mange nye anlæg, som ordningen isoleret set gav forventning om. Det har også indvirkning på pris- og lønudviklingen. En ny skrotningsordning for 2021-2024 vil efter vores opfattelse ikke ligefrem være til fordel for markedets udvikling, tværtimod, slutter henvendelsen fra Varmepumpefabrikanterne.

Læs mere om Byggeri

6/7 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder