Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Skærpet indsats mod social dumping skaber resultaterBeskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil fortsætte den skærpede indsats mod social dumping

Skærpet indsats mod social dumping skaber resultater

Udenlandske virksomheder anvender forældede arbejdsmetoder, har mere fysisk arbejde og bruger et lavere niveau af teknologisk udstyr, end det er sædvanligt for det danske arbejdsmarked

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har fremsendt en redegørelse for den fælles indsats over for social dumping.

Ifølge ministeren er kontrol og tilsyn med udenlandske virksomheders regelefterlevelse øget betydeligt, og myndighederne har daglige aktiviteter på området.

- Samarbejdet betyder, at Arbejdstilsynet, politiet og SKAT stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol. Myndighederne er blandt andet blevet bedre til at orientere hinanden, når en myndighed får mistanke om en overtrædelse på en anden myndigheds område, oplyser ministeren blandt andet.

Opsøgende kørsel på villaveje
I 1. kvartal 2018 har Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemført to landsdækkende
aktioner og otte regionale aktioner, og alt i alt er der siden 2012 gennemført henholdsvis 48 landsdækkende aktioner og 175 regionale aktioner

Som led i indsatsen mod social dumping har Arbejdstilsynet blandt andet oprettet ’task forces’ i hvert af de tre tilsynscentre, og i forbindelse med den daglige drift fører Arbejdstilsynet tilsyn med udenlandske virksomheder, der er anmeldt i RUT, ligesom der også er tilsyn med udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt i RUT: Det sidste sker blandt andet via opsøgende kørsel på villaveje, hvor der bygges privat.

Mange bruger hotline
- Borgere, hvervgivere eller virksomheder, som har mistanke om, at en udenlandsk
virksomhed udfører arbejde i Danmark uden at være anmeldt i RUT, kan kontakte Arbejdstilsynet gennem en hotline om udenlandske virksomheder, fortæller Troels Lund Poulsen.

Arbejdstilsynet har modtaget 5.365 henvendelser til hotlinen om udenlandske virksomheder samt til anmeldeordningen på at.dk siden 1. januar 2012.

Heraf er 2.822 fra faglige organisationer, 49 fra private hvervgivere, 55 fra professionelle hvervgivere og fra ’andre’ (eksempelvis borgere) 2439.

Fokus på større byggepladser
Der vil i år være otte landsdækkende aktioner, og der har i planlægningen ikke mindst været
fokus på at besøge større arbejdssteder og virksomheder, hvor det er erfaringen, at der er flere tilfælde af manglende regelefterlevelse end på helt små byggepladser.

Siden 1. marts 2012 er der besøgt i alt 4.750 virksomheder, som i alt har fået 2.609 arbejdsmiljøreaktioner – cirka hver anden virksomhed har fået en reaktion fra Arbejdstilsynet på fællesaktionerne.

På de landsdækkende fællesaktioner har de udenlandske virksomheder i gennemsnit fået færre reaktioner end de danske. Det kan blandt andet skyldes, at en række danske virksomheder i de besøgte brancher i vid udstrækning baserer sig på indlejet arbejdskraft – eksempelvis ’arme-ben’ virksomheder - hvor blandt andet instruktionen til den enkelte medarbejder i nogle tilfælde er utilstrækkelig.

Voldsomme forskelle
Erfaringerne viser i øvrigt, at udenlandske virksomheder, som er anmeldt i RUT, i højere grad lever op til arbejdsmiljølovgivningen end udenlandske virksomheder, der ikke overholder RUTanmeldepligten.

I gennemsnit får 58,7 procent af de udenlandske virksomheder/arbejdssteder, der ikke er i RUT, en alvorlig arbejdsmiljøreaktion, mens der til kun er 1,5 procent, der er i RUT, der får en alvorlig arbejdsmiljøreaktion.

- En ikke uvæsentlig del af de registrerede virksomheder fungerer dog som indlejet arbejdskraft og vil derfor sjældent få påbud, da det vil gå til den virksomhed, der fungerer som deres arbejdsgiver, oplyser ministeren

Forældede arbejdsmetoder
I forbindelse med tilsynet ser Arbejdstilsynet løbende eksempler på, at udenlandske
virksomheder anvender forældede arbejdsmetoder, har mere fysisk arbejde og
bruger et lavere niveau af teknologisk udstyr, end det er sædvanligt for det danske
arbejdsmarked.

Desuden ser Arbejdstilsynet eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft tilbydes
’kummerlige eller slet ingen velfærdsforanstaltninger’ - ingen spiseplads, toilet og
Badefaciliteter - og bor på arbejdsstedet under ’meget tarvelige kår’.

Arbejdstilsynet har kun adgang til indkvarteringsfaciliteter, hvis de for eksempel er i direkte tilknytning til en byggeplads. I tilfælde af at der foregår overnatning under uacceptable
forhold på arbejdsstedet, kontaktes kommunen.

SKAT har i 2017 anvendt cirka 58 årsværk og planlægger at anvende cirka 61 årsværk i
2018 til indsatsen mod social dumping.

Læs mere om Byggeri

11/6 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder