Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Tættere på ny psykiatri på Bispebjerg

Tættere på ny psykiatri på Bispebjerg

Den nye Laboratorie- og logistikbygning er første vigtige skridt i realiseringen af udbygningsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg i København

Del artiklen på

Bygningens 9500 m2 huser fælles forskningsfaciliteter og er hjemsted for Klinisk Biokemisk Afdeling, der årligt leverer omtrent ni millioner blodprøvesvar til hospitalet og til de praktiserende læger. Derudover indeholder bygningen, der netop er blevet indviet, testrum, laboratorier, kontorer samt varegård med tilhørende logistik og lagerfunktioner. Fra kælderområdet fordeles varer til resten af hospitalet via tunneller.

- Den brede trappe, der snor sig op igennem bygningens midte, er bygningens rygrad og fungerer som et socialt bevægelsesrum, der skaber sammenhæng og overblik.  Bygningens centrale trapperum skaber interaktion og er en livgivende akse, der med et generøst dagslysindtag giver adgang til de enkelte forskningsenheder og tilbyder samtidig lommer for ophold og uformelle møder, siger arkitekt og direktør Stig Mikkelsen og tilføjer:

- Bygning har en servicerende og udadvendt funktion, der gør, at den hele døgnet vil være aktiv og have mange besøgende. Det er vores ønske, at bygningens forskellige aktiviteter skal være synlige og vil blive oplevet også udefra og dermed bidrage til oplevelsen og kvaliteten af udearealerne.

Variation og godt arbejdsmiljø
Den nye Laboratorie - og Logistikbygning indgår i tæt sammenspil med Martin Nyrups fredede bygninger fra 1913 og med en forenklet og præcis geometri udvises respekt for stedets særlige kvaliteter. Bygningen fremstår med åbne, aktive facader, der giver et indblik i laboratorie- og logistikfunktionerne. Facaderne er udformet med bevægelige lysfiltrerende skodder, hvor relief og skiftende transparens skaber en varieret oplevelse alt efter tid på døgnet og året. Metalfacaden og dens præcision i detaljen harmonerer med detaljerigdommen i de fredede bygninger og er udført i mørk, anodiseret og bejdset aluminium, der i varme og lød spiller sammen med den røde tegl i det eksisterende hospital.

Dagslys og arbejdsmiljø er i fokus ved bevægelige udvendig skodder, der kan styres individuelt og give den enkelte forsker mulighed let at skabe sit eget dagslysmiljø tilpasset de forskellige arbejdsmæssige situationer. En central styring af de bevægelige skodder giver ligeledes mulighed for at 'lukke' bygningen, når den ikke er i brug og derved undgå unødige omkostninger til opvarmning eller køling. Samtidig fremstår bygningen dynamisk, idet den tilpasser sig indre brugsmæssige behov og klimaets skiften over tid.

Dynamisk og velfungerende
Mikkelsen Arkitekter har haft et ønske om at skabe en Laboratorie- og logistikbygning, der i en arkitektonisk helhed samler laboratoriefunktioner, løser tekniske og infrastrukturelle udfordringer og danner ramme om en dynamisk og velfungerende arbejdsplads.  Bygningen samler mange forskellige brugere og funktioner, og det har været afgørende at skabe en struktur, der er klar og forståelig for alle brugergrupper.
 
- Det har været en spændende udfordring at skabe en bygning, der i sin funktion som logistik- og lagerbygning dagligt skal kunne modtage tung lastbilstrafik og vareleverancer i stueetagen, samtidig med at krav fra de øvrige etagers forsknings- og laboratoriefaciliteter, hvor arbejdsmiljøet for forskere og andet personale foregår i en helt anden skala med særlige krav til, sektionering, udstyr og lydniveau, siger Stig Mikkelsen.

Med den nye Laboratorie- og Logistikbygning samles forskningsaktiviteter, der før har været spredt ud på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og dermed understøttes interaktion på tværs af faggrupper - og samtidig fremmes vidensdeling og synergi de forskellige afdelinger imellem.

Den nye Laboratorie- og Logistikbygning er udført af Mikkelsen Arkitekter i samarbejde med EYP og Niras og er opført af Per Aarsleff.

-kj

Læs mere om Byggeri

10/10 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder