LCA
LCA
scroll
Genbrugsplast i facader kan være på trapperne En facadeflise i PVC behøver ikke se billig ud.

Genbrugsplast i facader kan være på trapperne

Inden længe kan det første danske etagebyggeri med en facade skabt af 100 procent genbrugsplastik være en realitet. Facadeløsningen kan blive et godt alternativ til traditionelle facadematerialer som f.eks. cement, skifer, glas og tegl

Et alment boligbyggeri i københavnsområdet vil – som det første i Danmark – afprøve en ny facadeløsning, hvor plastikaffald fra byggepladsen opsamles, komprimeres og genbruges i facadeløsningen på et nyt etagebyggeri.

Og det er der en god grund til. Plastikaffald er nemlig den væsentligste kilde til Danmarks fossile CO2-udledning fra forbrænding af affald.

Årsagen er helt grundlæggende, at plastik indeholder olie. Og når olieholdigt affald forbrændes, udleder det store mængder CO2, som belaster klimaet. Derfor er det afgørende at genanvende plastikken, men i dag går store mængder plastik fra bl.a. byggebranchen op i sort røg.

Det er det almene boligselskab Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) og administrations- og rådgivningsvirksomheden Domea.dk, som står bag projektet.

- Vi er mere end nogensinde optagede af at finde gode, holdbare alternativer til de traditionelle facadematerialer.

- Og ideen om at opsamle et miljøbelastende restprodukt og forvandle det til noget, vi faktisk kan bruge aktivt i nye byggerier, giver på alle måder rigtig god mening, siger Mette Mogensen, som er by- og boligudviklingschef i Domea.dk.

Hun fortæller, at en facadeflise i plastik – eller PVC som det også kaldes – udover at have klare kvaliteter for brand-, vejr- og UV-bestandighed hverken behøver at se 'billig' eller 'plastikagtig' ud.

Det ser lovende ud
Der har i de senere år været eksperimenteret med brug af genbrugsplastik i facadefliser i mindre, afgrænsede forsøg – mockups – men aldrig før har man brugt facadeløsningen i stor stil i Danmark.

Men inden for en overskuelig fremtid kan det første danske etagebyggeri altså blive opført og iklædt genbrugsplastik.

Facadeløsningen er udviklet af et hollandsk firma som et alternativ til traditionelle facadematerialer som f.eks. cement, skifer og tegl.

Og til foråret rejser Mette Mogensen sammen med repræsentanter fra DFB og rådgivere til Amsterdam for at se nærmere på nogle af de PVC-facader, som allerede er opført.

Der er dog endnu et stykke vej, før den første danske facade af affaldsplastik kan blive en realitet.

Materialet skal nemlig gennemgå en række test og analyser hos Teknologisk Institut. Her sikrer man sig, at plastikflisen ikke afgiver mikrofibre eller nedbrydes på en måde, som kan have negativ indvirkning på lokalmiljøet.

- De første erfaringer og tilbagemeldinger ser rigtig lovende ud. Men vi er nødt til at være på helt sikker grund, før vi bruger løsningen i fuld skala på et dansk byggeri, fortæller Mette Mogensen.

Projektet er støttet med midler fra Landsbyggefonden, og hvis alt går som forventet, vil den første danske facade i genbrugsplastik stå færdig i 2026.

-dc

4/6 2024